Edustajia kaivataan NAVI:in ja kirkon teologikoulutuksen toimikuntaan

Edustaja NAVI-ryhmään

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:in haetaan edustajaa ja varaedustajaa Fides Ostiensiksesta. NAVI on valtakunnallinen puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä, jonka tavoitteena on lisätä nuorten ääntä ja päätäntävaltaa kirkon päätöksenteossa. NAVI tukee nuoria kirkollisissa vaaleissa ja järjestää esimerkiksi koulutuksia kirkon nuorille luottamushenkilöille. Lisäksi NAVI pitää nuorten näkökulmaa esillä kirkossa esimerkiksi kannaottojen ja kampanjoiden avulla. 
NAVI on osa Nuorten Keskuksen toimintaa.

NAVI-ryhmässä on edustajat kaikista hiippakunnista sekä useista kristillisitä järjestöistä ja kirkon alan opiskelijoiden järjestöistä. Nyt haemme edustajaa Joensuun teologien joukosta!

Edustajalta edellytetään 
– 18-29 vuoden ikää
– Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä
– kiinnostusta kirkolliseen vaikuttamiseen ja nuorten aikuisten asiain edistämiseen kirkossa
– sitoutumista NAVI-ryhmän jäseneksi kaksi (29 vuotta kestäväksi kaudeksi

NAVI kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa, kokoontumiset painottuvat Helsinkiin ja kestävät usein koko viikonlopun. Osa viikonlopuista järjestetään myös muualla Suomessa kristillisten tapahtumien yhteydessä (esim. MNF Turussa ja Yhden hinnalla Tampereella).

Hakemukset 17.1 klo 12 mennessä osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi

Lisätietoja: NAVI-sihteeri Katri Särkkä, puh 0400 852 135, navi@nuortenkeskus.fi

http://naviryhma.blogspot.fi 
www.nuortenkeskus.fi/navi
Twitter, IG, Fb: @naviryhma

Fides Ostiensis ry etsii piispankokouksen pyynnöstä opiskelijaedustajaa kirkon teologikoulutuksen toimikuntaan vuosille 2017 ja 2018!

Piispainkokouksen 2015 pöytäkirja määrittelee toimikunnan tavoitteet näin:
1. Koulutuksen seuranta ja arviointi työelämänäkökulmasta
Seurataan teologisten tutkintojen työelämärelevanssia kirkon näkökulmasta toimien yhteistyöfoorumina ja linkkinä kouluttavien laitosten ja kirkon välillä. Arvioidaan ja seurataan erityisesti rekrytointiin, työssäoppimisjaksojen kokonaisuuteen, papin koulutuspolkuun sekä papin kelpoisuuteen liittyviä asioita.
2. Hiippakuntien tukeminen alueellisten rekrytointitavoitteiden toteuttamiseksi
Kehitetään yhteistyötä sekä aktiivista ja jatkuvaa yhteydenpitoa hiippakuntien, seurakuntien ja uskonnonopettajien kanssa. Alueellisen rekrytointitoiminnan kannalta on tärkeää, että tiedekunnat, hiippakunnat ja kokonaiskirkko tekevät yhteistyötä.
3. Opiskelijoiden kirkollisen identiteetin tukeminen
Tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua kohti kirkon virkaa. Varataan toimintakauden talousarvioon määrärahat opiskelijajärjestöjen järjestämän toiminnan tukemiseen, piispojen tiedekuntavierailuihin, opiskelijoiden hiippakuntavierailuihin sekä opiskelijamentorointiin.
4. Opiskelijoiden motivointi papin työuralle
Hyödynnetään teologian opiskelijoiden motivaatiotekijöitä koskevan tutkimushankkeen tuloksia opiskelijoiden oppimisprosessien tukemisessa, työssäoppimisjaksojen kehittämisessä ja alalle rekrytoimisessa. Pyritään varmistamaan, että riittävä määrä kirkon työhön soveltuvia opiskelijoita suorittaa kirkon virkaan vaadittavat opinnot.

Toimikausi on kaksivuotinen ja kokoustaminen tapahtuu Helsingissä n. 4 kertaa vuodessa. Varsinaiselle jäsenelle valitaan myös mahdollinen varajäsen.
Mikäli olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemus 17.11. klo 12 mennessä osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi

Vastaa