Haetaan toimijoita teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmään!

Arvoisat Fideksen jäsenet!

Pappisvihkimyksen edellytyksenä olevasta teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen käytännön kokonaisuuden toteutuksesta vastaa Kirkon koulutuskeskus. Kokonaisuutta seuraa ja arvioi teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmä. Toimikaudelle 2017-2019 kootaan uutta seurantaryhmää ja opiskelijoiden edustusta laajennetaan.

Seurantaryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Se raportoi tutkimuksesta Kirkon koulutuskeskuksen ohella piispainkokouksen kansliaan, hiippakuntadekaanien neuvotteluun ja teologikoulutustoimi-kunnalle, joka laatii vuosittain toimintakertomuksen piispainkokoukselle. Tietoa soveltuvuustutkimuksesta löytyy Sakastista osoitteesta sakasti.evl.fi/koulutus > Pastoraalikoulutus > Soveltuvuustutkimus, reflektiopäivä ja KiTOS.

Työryhmän kokoonpano muodostuu opiskelijoiden (2 varsinaista ja 2 varajäsentä), hiippakuntien (2 jäsentä), piispainkokouksen kanslian (1 jäsen), Kirkon koulutuskeskuksen (2 jäsentä, puheenjohtaja ja sihteeri) ja yliopistojen edustajista (2 jäsentä). Tutkimusta suorittavan organisaation edustajat kutsutaan osallistumaan työryhmän työskentelyyn asiantuntijajäseninä.

Pyydän teologian opiskelijoiden ainejärjestöjä nimeämään ehdotuksenne varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavasti:
· Fides Ostiensis: kaksi varajäsentä.

Varajäsen osallistuu seurantaryhmän toimintaan, mikäli varsinainen jäsen on estynyt.
Edustajan vaihtuessa kesken kauden tahot huolehtivat jäsenen hankkimisesta ilman eri kehotusta.

Mikäli kiinnostuit, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi 5.3. mennessä

Vastaa