Hae Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan!

Hae Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan! Lähetä hakemuksesi osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi maanantaihin 11.12. klo 18 mennessä. Edustajat valitaan samana päivänä vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa.

Pappisliitto pyytää Fides Ostiensista nimeämään kaksi edustajaa Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan. Toimikuntajäsenyyden kausi alkaa 1.1.2018 ja se on maksimissaan kolmen vuoden mittainen.

Pappisliitto on pappien, teologian maistereiden, opiskelijoiden ja eläkeläisten liitto, jolla on yli 5000 jäsentä. Suomen evankelisluterilaisen kirkon papistosta lähes 90% on liittomme jäseniä, lisäksi liitolla on tuhat opiskelijajäsentä. Pappisliitto on yksi Kirkon akateemiset AKI ry:n kolmesta perusliitosta.

Opiskelijatoimikunnan jäsen toimii opiskelijoiden edustajana niin Pappisliitossa kuin kattojärjestö Kirkon akateemisissa. Opiskelijatoimikunta avustaa myös tänä vuonna perustetun Suomen teologiliiton opiskelijatoiminnan muodostamisessa.

Pappisliiton opiskelijatoimikunnan tehtävä on toimia opiskelijoiden äänenä liiton sisällä. Toimikunnan jäsenten keskuudesta valitaan opiskelijoiden edustajat liiton hallituksiin ja erilaisiin työryhmiin. Toimikunnan jäsenten keskuudesta valitaan myös edustajat Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan, joka edustaa yli 110000 korkeakouluopiskelijaa. Toimikunnan jäsenet käyttävät äänivaltaa liiton valtuustokokouksissa, ollen siis päätöksenteon ytimessä. Liiton opiskelijatoimikunnan jäsenenä pääseekin näköalapaikalta tutustumaan niin kirkon työhön kuin ammattiyhdistyselämään.

Omalla opiskelupaikkakunnallaan edustaja toimii liiton silminä ja korvina. Hän välittää opiskelijoiden viestiä suoraan liitolle, samoin avustaa liiton viestinnässä ja tapahtumien järjestämisissä oppilaitoksessaan. Hän on siis tärkeä linkki liiton ja opiskelijoiden välillä. Esimerkkinä pizzaa ja informaatiota – työelämäiltapäivät, joiden toteuttamisessa opiskelijaedustajilla on ollut iso rooli.

Opiskelijatoimikunta kokoustaa 2-6 kertaa vuodessa. Liiton valtuusto kokoustaa kaksi kertaa vuodessa. Erilaiset toimikunnat, hallitukset ja Akavan opiskelijat omien aikataulujensa mukaan. Toimikunnan jäseneltä odotetaan riittävää sitoutumista toimintaan. Liitto maksaa matkat, majoitukset mikäli sellainen on tarpeen ja kokouspalkkiotakin maksetaan.

Vastaa