Salattua sanoittamassa – katsomusdialogi teologin asiantuntijatehtävänä

Kirjoittaja Riikka Riihiniitty on kiertävä ortodoksisen uskonnon opettaja Vantaalla. Hän on raivokkaan ylpeä Itä-Suomen yliopiston teologian osastosta ja sen antamasta koulutuksesta.

Alumniyhdistys Idän Viisaat järjesti torstaina 30.1.2020 tilaisuuden Teologina katsomusten dialogissa, jossa minulla oli kunnia olla yhtenä kokemusasiantuntijana. Tilaisuus tarjosi itselleni mahdollisuuden kurkistaa toiseen, vieraaseen todellisuuteen, kun Karjalan prikaatin sotilaspastori Jarkko Lievonen sanoitti omassa työssään näkyvää katsomusdialogia. Omaa opettajataustaani vasten osa hänen kohtaamistaan tilanteista ja kysymyksistä resonoi voimakkaasti, ja toisten kohdalla huomasin oppivani aivan uudenlaisesta kohtaamisesta. Päällimmäiseksi mieleeni jäi se, että vaikka toimintaympäristö olisi erilainen, niin katsomusdialogin kysymysten juuri on vahvasti arjessa ja jokapäiväisissä kohtaamisissa; ihmisyyden näkyväksi tulemisessa.

Oma osioni käsitteli katsomusdialogia koulussa. Toimin kiertävänä ortodoksisen uskonnon opettajana, ja tätä kautta oma toimintaympäristöni, jossa katsomusdialogia käyn, poikkeaa jonkin verran perinteisemmästä kouluympäristöstä. Käyn viikon aikana useilla kouluilla ja perinteisen yhden koulun opettajien sijaan lähimmät tiimitoverini ovat toiset kiertävät oman uskonnon opettajat. Oman uskonnon opettajiin kuuluvat katolisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, islamin, buddhalaisuuden ja Krishna -liikkeen opettajat.

Työssäni katsomusdialogi kulkee käsi kädessä kielitietoisuuden kanssa. Osa oman uskonnon opetusta on suomen kielen opetus ja oppilaiden oman äidinkielen huomioiminen. Oman uskonnon tunneilla opitaan sanoittamaan uskontoa, tunteita ja ajattelua; maailmankatsomuksellisten kysymysten äärellä laajennetaan kielen ja ajattelun rajoja. Katsomusdialogi ei ole koulussa siis vain ainesisällöstä nousevia miksi -kysymyksiä (Miksi on ikoneja?), vaan sanojen ja niiden merkityksen etsimistä (Mitä tarkoittaa sana ikoni?).

Teologin asiantuntijuus voi koulussa olla tarpeen luokan lisäksi koulun käytävällä tai ruokajonossa. Katsomukseen liittyvät kysymykset eivät ole kliinisiä tai etäällä arjesta, vaan ne ovat osa jokapäiväistä elämää. Koulun käytävällä voi nousta esiin kysymys siitä miksi jotkut eivät syö lihaa uskonnon takia tai miksi ortodokseilla on erilainen risti tai miksi jotkut eivät vietä joulua. Tällaisissa kysymyksissä teologian rooli tiedon asiantuntijana korostuu, sillä mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sitä haastavampia tällaiset kysymykset voivat heille olla, etenkin heille itselleen vieraalla kielellä. Lapset ja nuoret ovat aina oman kokemusmaailmansa asiantuntijoita, mutta he eivät ole uskonnon ainesisältöjen tai oppien asiantuntijoita. 

Teologi toimii koulussa aineenopettajan roolissa aineensa sisältöjen ja katsomusdialogin asiantuntijana. Yksi osa tätä asiantuntijuutta on oman aineen tiedollinen hallinta, mutta asiantuntijuus ei rajaudu hajuttomaan ja mauttomaan tietoon. Katsomusdialogi on ennen kaikkea ihmisen kohtaamista. Onnistunut katsomusdialogi edellyttää vilpitöntä halua kohdata toinen ihminen, tehdä hänet näkyväksi ja kuulluksi.

Vastaa