Hae Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan!

Hae Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan! Lähetä hakemuksesi osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi maanantaihin 11.12. klo 18 mennessä. Edustajat valitaan samana päivänä vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa.

Pappisliitto pyytää Fides Ostiensista nimeämään kaksi edustajaa Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan. Toimikuntajäsenyyden kausi alkaa 1.1.2018 ja se on maksimissaan kolmen vuoden mittainen.

Pappisliitto on pappien, teologian maistereiden, opiskelijoiden ja eläkeläisten liitto, jolla on yli 5000 jäsentä. Suomen evankelisluterilaisen kirkon papistosta lähes 90% on liittomme jäseniä, lisäksi liitolla on tuhat opiskelijajäsentä. Pappisliitto on yksi Kirkon akateemiset AKI ry:n kolmesta perusliitosta.

Opiskelijatoimikunnan jäsen toimii opiskelijoiden edustajana niin Pappisliitossa kuin kattojärjestö Kirkon akateemisissa. Opiskelijatoimikunta avustaa myös tänä vuonna perustetun Suomen teologiliiton opiskelijatoiminnan muodostamisessa.

Pappisliiton opiskelijatoimikunnan tehtävä on toimia opiskelijoiden äänenä liiton sisällä. Toimikunnan jäsenten keskuudesta valitaan opiskelijoiden edustajat liiton hallituksiin ja erilaisiin työryhmiin. Toimikunnan jäsenten keskuudesta valitaan myös edustajat Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan, joka edustaa yli 110000 korkeakouluopiskelijaa. Toimikunnan jäsenet käyttävät äänivaltaa liiton valtuustokokouksissa, ollen siis päätöksenteon ytimessä. Liiton opiskelijatoimikunnan jäsenenä pääseekin näköalapaikalta tutustumaan niin kirkon työhön kuin ammattiyhdistyselämään.

Omalla opiskelupaikkakunnallaan edustaja toimii liiton silminä ja korvina. Hän välittää opiskelijoiden viestiä suoraan liitolle, samoin avustaa liiton viestinnässä ja tapahtumien järjestämisissä oppilaitoksessaan. Hän on siis tärkeä linkki liiton ja opiskelijoiden välillä. Esimerkkinä pizzaa ja informaatiota – työelämäiltapäivät, joiden toteuttamisessa opiskelijaedustajilla on ollut iso rooli.

Opiskelijatoimikunta kokoustaa 2-6 kertaa vuodessa. Liiton valtuusto kokoustaa kaksi kertaa vuodessa. Erilaiset toimikunnat, hallitukset ja Akavan opiskelijat omien aikataulujensa mukaan. Toimikunnan jäseneltä odotetaan riittävää sitoutumista toimintaan. Liitto maksaa matkat, majoitukset mikäli sellainen on tarpeen ja kokouspalkkiotakin maksetaan.

Kirjoita Apokryfeihin!

SISÄLTÖÄ KAIVATAAN!

Onko Putouksen Aina-Inkeri Ankeinen oikeassa? Ärsyttääkö muutos? Oliko ennen kunnollista? Mikä hiton ops-uudistus? Miks Fideskin vaan pönöttää?

Avaudu siitä meille kaikille. Kirjoita, piirrä, kuvaa. Angstaa, huuda ja kiukuttele. Tuota jonkinlaista sisältöä lehteemme ja lähetä se osoitteeseen sihteeri@fidesostiensis.fi ensi sunnuntaihin 3.12. mennessä. Fideksen julkaisu Apokryfit julkaistaan Puurojuhlassa 7.12. (Sähköinen julkaisu)

Teologian palautekysely on auki!

Teologian osasto kerää palautetta yhdessä Fides Ostiensiksen ja Pistiksen kanssa. Palautetta käytetään nimettömänä teologian osaston palautepäivässä 28.11.2017. Palautetta antamalla kehität teologian osaston käytäntöjä.

 

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintoja!

Palautekysely löytyy tämän linkin takaa.

Haetaan toimijoita teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmään!

Arvoisat Fideksen jäsenet!

Pappisvihkimyksen edellytyksenä olevasta teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen käytännön kokonaisuuden toteutuksesta vastaa Kirkon koulutuskeskus. Kokonaisuutta seuraa ja arvioi teologian opiskelijoiden psykologisen soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmä. Toimikaudelle 2017-2019 kootaan uutta seurantaryhmää ja opiskelijoiden edustusta laajennetaan.

Seurantaryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Se raportoi tutkimuksesta Kirkon koulutuskeskuksen ohella piispainkokouksen kansliaan, hiippakuntadekaanien neuvotteluun ja teologikoulutustoimi-kunnalle, joka laatii vuosittain toimintakertomuksen piispainkokoukselle. Tietoa soveltuvuustutkimuksesta löytyy Sakastista osoitteesta sakasti.evl.fi/koulutus > Pastoraalikoulutus > Soveltuvuustutkimus, reflektiopäivä ja KiTOS.

Työryhmän kokoonpano muodostuu opiskelijoiden (2 varsinaista ja 2 varajäsentä), hiippakuntien (2 jäsentä), piispainkokouksen kanslian (1 jäsen), Kirkon koulutuskeskuksen (2 jäsentä, puheenjohtaja ja sihteeri) ja yliopistojen edustajista (2 jäsentä). Tutkimusta suorittavan organisaation edustajat kutsutaan osallistumaan työryhmän työskentelyyn asiantuntijajäseninä.

Pyydän teologian opiskelijoiden ainejärjestöjä nimeämään ehdotuksenne varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavasti:
· Fides Ostiensis: kaksi varajäsentä.

Varajäsen osallistuu seurantaryhmän toimintaan, mikäli varsinainen jäsen on estynyt.
Edustajan vaihtuessa kesken kauden tahot huolehtivat jäsenen hankkimisesta ilman eri kehotusta.

Mikäli kiinnostuit, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi 5.3. mennessä

Stuertiksi tai harjoittelijaksi eurooppalaiseen sielunhoidon konferenssiin kesällä 2017?

Kirkon koulutuskeskus hakee 6 teologian, diakonia- tai nuorisotyön opiskelijaa stuerteiksi sekä 2 teologian opiskelijaa harjoittelijoiksi Järvenpäässä järjestettävään eurooppalaiseen sielunhoidon konferenssiin (ECPCC) 23.-28.8.2017.

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä tutustumaan sielunhoidon tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin ja eurooppalaiseen verkostoon.

Lisätietoja Eeva Salo-Kopperi eeva.salo-kopperi@evl.fi jasirkku.tukiainen@evl.fi

Ks. lisää www.ecpcc.info

Harjoittelijailmoitus löytyy tämän linkin takaa.

Hakemuksiin pääset klikkaamalla alla olevia linkkejä:

ECPCC 2017 – Stuerttihaku 

ECPCC 2017 – Harjoittelijahaku

Edustajia kaivataan NAVI:in ja kirkon teologikoulutuksen toimikuntaan

Edustaja NAVI-ryhmään

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:in haetaan edustajaa ja varaedustajaa Fides Ostiensiksesta. NAVI on valtakunnallinen puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä, jonka tavoitteena on lisätä nuorten ääntä ja päätäntävaltaa kirkon päätöksenteossa. NAVI tukee nuoria kirkollisissa vaaleissa ja järjestää esimerkiksi koulutuksia kirkon nuorille luottamushenkilöille. Lisäksi NAVI pitää nuorten näkökulmaa esillä kirkossa esimerkiksi kannaottojen ja kampanjoiden avulla. 
NAVI on osa Nuorten Keskuksen toimintaa.

NAVI-ryhmässä on edustajat kaikista hiippakunnista sekä useista kristillisitä järjestöistä ja kirkon alan opiskelijoiden järjestöistä. Nyt haemme edustajaa Joensuun teologien joukosta!

Edustajalta edellytetään 
– 18-29 vuoden ikää
– Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä
– kiinnostusta kirkolliseen vaikuttamiseen ja nuorten aikuisten asiain edistämiseen kirkossa
– sitoutumista NAVI-ryhmän jäseneksi kaksi (29 vuotta kestäväksi kaudeksi

NAVI kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa, kokoontumiset painottuvat Helsinkiin ja kestävät usein koko viikonlopun. Osa viikonlopuista järjestetään myös muualla Suomessa kristillisten tapahtumien yhteydessä (esim. MNF Turussa ja Yhden hinnalla Tampereella).

Hakemukset 17.1 klo 12 mennessä osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi

Lisätietoja: NAVI-sihteeri Katri Särkkä, puh 0400 852 135, navi@nuortenkeskus.fi

http://naviryhma.blogspot.fi 
www.nuortenkeskus.fi/navi
Twitter, IG, Fb: @naviryhma

Fides Ostiensis ry etsii piispankokouksen pyynnöstä opiskelijaedustajaa kirkon teologikoulutuksen toimikuntaan vuosille 2017 ja 2018!

Piispainkokouksen 2015 pöytäkirja määrittelee toimikunnan tavoitteet näin:
1. Koulutuksen seuranta ja arviointi työelämänäkökulmasta
Seurataan teologisten tutkintojen työelämärelevanssia kirkon näkökulmasta toimien yhteistyöfoorumina ja linkkinä kouluttavien laitosten ja kirkon välillä. Arvioidaan ja seurataan erityisesti rekrytointiin, työssäoppimisjaksojen kokonaisuuteen, papin koulutuspolkuun sekä papin kelpoisuuteen liittyviä asioita.
2. Hiippakuntien tukeminen alueellisten rekrytointitavoitteiden toteuttamiseksi
Kehitetään yhteistyötä sekä aktiivista ja jatkuvaa yhteydenpitoa hiippakuntien, seurakuntien ja uskonnonopettajien kanssa. Alueellisen rekrytointitoiminnan kannalta on tärkeää, että tiedekunnat, hiippakunnat ja kokonaiskirkko tekevät yhteistyötä.
3. Opiskelijoiden kirkollisen identiteetin tukeminen
Tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua kohti kirkon virkaa. Varataan toimintakauden talousarvioon määrärahat opiskelijajärjestöjen järjestämän toiminnan tukemiseen, piispojen tiedekuntavierailuihin, opiskelijoiden hiippakuntavierailuihin sekä opiskelijamentorointiin.
4. Opiskelijoiden motivointi papin työuralle
Hyödynnetään teologian opiskelijoiden motivaatiotekijöitä koskevan tutkimushankkeen tuloksia opiskelijoiden oppimisprosessien tukemisessa, työssäoppimisjaksojen kehittämisessä ja alalle rekrytoimisessa. Pyritään varmistamaan, että riittävä määrä kirkon työhön soveltuvia opiskelijoita suorittaa kirkon virkaan vaadittavat opinnot.

Toimikausi on kaksivuotinen ja kokoustaminen tapahtuu Helsingissä n. 4 kertaa vuodessa. Varsinaiselle jäsenelle valitaan myös mahdollinen varajäsen.
Mikäli olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemus 17.11. klo 12 mennessä osoitteeseen pj@fidesostiensis.fi

Vuoden 2017 hallitus on valittu

Puheenjohtaja – Sara Salonen
Sihteeri – Veera Kananen
Rahastonhoitaja – Ira Sirkiä
Sopo – Netta Lamminmäki
Kopo – Annika Juurikka
Toimintavastaava – Roosa Voutilainen
Spirre – Saga Boberg
Tarjoiluvastaava – Sanni Frisk
Juhlavastaava – Sonja Korhonen
Liikuntavastaava – Leevi Tuikka
Varajäsenet – Sami Miettinen, Elina Orjala, Eero Varesvuo

Onnea ja menestystä uudelle hallitukselle!

Fideksen vuosijuhlat 13.4.2016

FIDES-PÄIVÄ

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY:N YHDEKSÄNNETTÄTOISTA VUOSIJUHLAA KESKIVIIKKONA 13.4.2016.

Päivän ohjelma:

JUHLAMESSU
Aloitamme päivän yhteisellä kaikille avoimella messulla Joensuun kirkossa kello 10.
Liturgina toimii Riikka Hakulinen ja Saarnaajana Kati Kemppainen

KIRJABASAARI JA KAHVITUKSET KELLO 11–13
Messusta siirrymme teologian osaston aulaan missä Fides tarjoaa kahvit kaikille. Kahvituksen ohella salissa AT102 on kirjabasaari missä eri tahot myyvät kirjoja ja muuta tavaraa. Tänä vuonna erikoisuutena on Petri Karttusen lahjoittama kirjavuori, joka sisältää teologista kirjallisuutta ja muutakin, kirjat myydään omantunnon mukaisella hinnalla. Jos haluat itse tulla myymään jotain, ota yhteyttä rahuriin rahuri@fidesostiensis.fi

ESITELMÄ TILAISUUS KELLO 13–15 AT 100
Toivomme että tilaisuudessa useat eri ihmiset pitäisivät lyhyitä vartista tuntiin kestäviä esitelmiä aiheista, jotka eivät yleensä tule esiin luennoilla tai muissa tilanteissa. Joten henkilökunta, gradun tekijät ja muut tulkaa sivistämään meitä jostakin teologiaan liittyvästä aiheesta. Halutessasi tulla puhumaan ota yhteyttä tämän vuoden juhlavastaavaan Anna Mustoseen sähköpostilla annamus@student.uef.fi.

ILTAJUHLA KIMMELISSÄ
Iltajuhla alkaa kello 18 Kimmelin Riverside-ravintolassa. Illan ohjelmassa on puheita, laulua ja ruokaa. Illalliskortin hinta on fideksen jäsenille ja alumni-jäsenille 38 euroa ja muille 48 euroa. Illalliskortti sisältää buffet illallisen, kaksi lasia viiniä / vastaavan alkoholittoman vaihtoehdon ja mahtavan ohjelman.
Pukukoodi tumma puku
Ilmoittautuminen 28.3.2016 mennessä lomakkeella http://goo.gl/forms/Pu2fD2nh3J
Illalliskortti maksetaan Fideksen tilille FI93 5770 0520 3622 34 viitteellä 47102.
Osallistuminen tulee maksaa viimeistään 5.4.2016.

Menu sisältö:
Vihersalaattia, Tomaattia ja kurkkuja, Marinoitua punasipulia, Metsäsienisalaattia, Chiliä ja melonia, Sitrusvinegretteä
***
Paahtopaistia ja mustaherukkahillo, Lämminsavustettua lohta ja limeaiolia
***
Moniviljapatonkia ja levitettä
***
Paahdettua lohta voikastikkeessa, Porsaan sisäfileetä pippurikastikkeessa, Juustoperunat, Kimmelin kasvispaistosta
***
Kahvia ja teetä, Makupannacotta

JATKOT NOIN KELLO 23 ALKAEN