Kirjoittajan arkistot: Hallitus

Akava hakee korkeakouluharjoittelijaa

Akava aloittaa korkeakouluharjoittelijaohjelman syksyllä 2019. Rekrytoimme nyt ensimmäistä harjoittelijaa aloittamaan kanssamme syksyllä 2019.

Onko sinulla näkemystä ja kokemusta sosiaalisesta mediasta, tapahtumajärjestämisestä tai videoiden tekemisestä? Haluatko oppia lisää ja jakaa osaamistasi muille? Oletko toiminut järjestötyössä opintojesi tai harrastustesi kautta? Haluatko olla mukana pohtimassa miten nuorten aikuisten ammatillista järjestäytymistä voi edistää?

Hae Akavaan harjoitteluun!

Tavoitteena nuorten työelämän kehittäminen

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Toimimme keskusjärjestönä 36 jäsenliitolle, joissa on yli 600 000 jäsentä. Harjoittelija toimii järjestäytymisen edistämisen tiimissä tehden tiivistä yhteistyötä viestinnän ja Akavan opiskelijoiden kanssa. Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat monipuoliset järjestötyöt, jotka painottuvat erityisesti nuorten aikuisten työelämäasioihin.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan, jota saat itse olla mukana rakentamassa. Saat käytännön työkokemusta ja kartutat tietojasi työelämästä ja sen kehittämisestä. Saat tueksesi huipputiimin sekä Akavan ja jäsenliittojen laajat verkostot. Harjoittelusta maksetaan 1300 € / kk, lisäksi tarjoamme työsuhde-etuja. Harjoittelu kestää n. 3 kk. Toimistomme sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa.

Toivomme sinulta

  • Olet korkeakouluopiskelija yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
  • Pystyt sitoutumaan työskentelyyn kanssamme kolmen kuukauden ajaksi
  • Osaamista sosiaalisesta mediasta, videoista tai tapahtumien tekemisestä
  • Oma-aloitteisuutta ja rohkeutta esittää meille ajatuksiasi, ideoitasi ja näkemyksiäsi
  • Innostusta ja motivaatiota tehdä uutta sekä valmiutta rutiiniluonteisiin tehtäviin
  • Kiinnostusta tai kokemusta järjestötyöstä

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa  kehityspäällikkö Kristiina Kokko p. 050 342 3654

Lähetä videohakemuksesi ansioluetteloineen 10.9.2019 mennessä: kristiina.kokko@akava.fi

 

Akava hakee korkeakouluharjoittelijaa

Stuerttihaku EKK:n rauhankonferenssiin 9.-12.9.2019, Pariisi

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) hakee stuertteja syyskuun rauhankonferenssiin Pariisiin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Pariisin rauhankonferenssista 1919 ja syksyn kokouksessa pohditaan sen perintöä ja uusia, luovia mahdollisuuksia rauhanrakentamiseen 2020-luvulla. Kokouspaikkana on Institut Protestant de Théologie. Ohjelmassa on myös vierailu Versailles’n palatsissa.

Stuerttina saat ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea kansainvälisen, ekumeenisen kokouksen käytännössä. Saat tilaisuuden oppia uutta ja verkostoitua kansainvälisesti.

Stuertin tulee olla 18-30-vuotias, ekumeniasta kiinnostunut, englanninkielen taitoinen (ranskan taito eduksi) ja valmis työskentelemään pitkiä päiviä. Stuertit ovat keskeinen osa konferenssin onnistumisessa ja tehtäviin kuuluu mm. käytännön kokousjärjestelyissä ja viestinnässä avustamista.

EKK tarjoaa ateriat ja majoituksen 2 hengen huoneissa. Ulkoasiain osasto myöntää matkakustannukset kattavan stipendin Suomen ev.-lut. kirkosta mahdollisesti valittavalle stuertille (EKK tekee stuerttivalinnat 28.6. mennessä).

Hakeaksesi matkastipendiä lähetä stuerttihakemus (klikkaa kohtaa ”Call for Applications”) asiantuntija Ari Ojellille viim. 17.6.2019. (ari.ojell(at)evl.fi) 

Ajantasainen tieto kaikista stipendimahdollisuuksista löytyy verkosta: evl.fi/stipendit   ja ruotsiksi evl.fi/stipendier

Hae yhteishaussa Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan teologiaa!

Joensuussa sijaitseva teologian osasto tarjoaa mahdollisuuden opiskella uskonnontutkimuksen huippuyksikössä, valita opintoja laajasta sivuainetarjonnasta ja luoda vahvoja työelämäkontakteja jo opintojen aikana. Itä-Suomen yliopisto on lisäksi ainoa yliopistoyksikkö Pohjoismaissa, jossa voi opiskella sekä läntistä että ortodoksista teologiaa. Läntisessä teologiassa opiskelija voi valita joko Teologin tai aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon ja ortodoksisessa teologiassa valittavissa on näiden lisäksi vielä kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto.

Hakukohteet ovat:

Läntinen teologia, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
Ortodoksinen teologia, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Mikäli hakijalla on aiempi yliopistotutkinto, hakea voi myös läntisen tai ortodoksisen teologian maisteriopintoihin.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi aikavälillä 20.3.-3.4.2019.

Katso teologian osaston esittelyvideo täältä: https://www.youtube.com/watch?v=Z_x-VAkS2Go&t=

Tervetuloa idän ja lännen kohtauspisteeseen!

Lisätietoa: teol.haku(at)uef.fi
https://haeyliopistoon.fi/blog/koulutusala/teologia/

Mukaan tutkimukseen?

Hei yliopisto-opiskelija!

Koetko itsesi ujoksi ihmiseksi?

Tutkin gradussani ujouden kokemusta ajassamme, joka ihannoi sosiaalista itsevarmuutta ja esillä oloa. Etsin haastateltavakseni ihmisiä, joille ujouden tunne on tuttu monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa – ei pelkästään esiintymistilanteissa. Olet ehkä myös pohtinut ujoutta suhteessa työelämään ja sen ihanteisiin sekä paikkaasi maailmassa.

Haastattelussa olen kiinnostunut nimenomaan sinun kertomuksestasi ja kokemuksistasi sellaisena kuin ne sinulle näyttäytyvät. Haluan tutkia aihetta, koska pidän tärkeänä, että ujoutta kokemuksena ja ilmiönä ymmärrettäisiin yhteiskunnassamme paremmin.

Kahdenkeskiselle haastattelutilanteelle olisi hyvä varata aikaa noin tunti tai parikin, tarinastasi riippuen. Keskustelu voidaan toteuttaa vapaasti valitsemassamme paikassa. Haastattelu nauhoitetaan äänitallentimella. Tilanteessa ilmenevät asiat ovat täysin luottamuksellisia ja aineistoa käsitellään koko tutkimusprosessin ajan anonymisoidusti.

Olen kiitollinen jokaisesta osallistujasta – tarinasi ja kokemuksesi ovat arvokasta tutkimusaineistoa! Jos koet, että voisit sopia tutkimukseen, ota minuun yhteyttä sähköpostilla. Annan myös mielelläni lisätietoja, jos jokin asia osallistumisessa mietityttää.

Ystävällisin terveisin,
Päivi Häkkinen 
paivmh@student.uef.fi

Ohjausalan maisteriohjelma
Joensuu