Aihearkisto: Yleinen

Lunta Ilosaaressa

Lunta Ilosaaressa on täällä! Lumi ja jää eivät ole esteenä ja tuskin edes hidasteena, kun talvifestivaali järjestetään jälleen Ilosaaressa ravintola Kerubin takapihalla. Ilosaareen nousee tapahtumaa varten lämmitetty teltta, jossa tunnelma on taattu.

Tapahtuma järjestetään 15.-16.3 ja se on mitä mahtavin tilaisuus päästä juhlimaan muun muassa J. Karjalaisen, Sannin ja Pasan kanssa.  

Tapahtuman lippuja on saatavilla rajoitetusti, joten ole nopea. HUOM! Opiskelijahintaisia lippuja saatavilla ISYYn ja POKAn toimistoilta.

http://www.luntailosaaressa.fi

Klipper Ystävätiede

Lähde mukaan uuteen pilottitiedetapahtumaan!

Klipper team on järjestämässä pilottitiedetapahtumaa kehitysvammaisille ja heidän ystävilleen. Tapahtuma on nimeltään Klipper Ystävätiede. Teologian opiskelijoita etsitään pitämään työpajatyöskentelyä. Olisitko juuri sinä hakemamme henkilö?

”Yksi tieteenala on LUMA (luonnontieteet/matematiikka) ja toinen olisi teologia. Työpajat voivat olla melkein mitä vain, teologian osastolta tietenkin teologian tieteenalan sisältä.

Kolmas osasto, joka konsultoitavana tahona osallistuu taustatekijänä työpajojen järjestämiseen, on erityispedagogiikka (käytännössä myös luokanopettaja- ja kasvatustieteen-opiskelijoita).”

Lähde rohkeasti mukaan luomaan uutta! 🙂

Jos kiinnostuit, ota yhteys pj Veera Rutiin.

Mukaan tutkimukseen?

Hei yliopisto-opiskelija!

Koetko itsesi ujoksi ihmiseksi?

Tutkin gradussani ujouden kokemusta ajassamme, joka ihannoi sosiaalista itsevarmuutta ja esillä oloa. Etsin haastateltavakseni ihmisiä, joille ujouden tunne on tuttu monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa – ei pelkästään esiintymistilanteissa. Olet ehkä myös pohtinut ujoutta suhteessa työelämään ja sen ihanteisiin sekä paikkaasi maailmassa.

Haastattelussa olen kiinnostunut nimenomaan sinun kertomuksestasi ja kokemuksistasi sellaisena kuin ne sinulle näyttäytyvät. Haluan tutkia aihetta, koska pidän tärkeänä, että ujoutta kokemuksena ja ilmiönä ymmärrettäisiin yhteiskunnassamme paremmin.

Kahdenkeskiselle haastattelutilanteelle olisi hyvä varata aikaa noin tunti tai parikin, tarinastasi riippuen. Keskustelu voidaan toteuttaa vapaasti valitsemassamme paikassa. Haastattelu nauhoitetaan äänitallentimella. Tilanteessa ilmenevät asiat ovat täysin luottamuksellisia ja aineistoa käsitellään koko tutkimusprosessin ajan anonymisoidusti.

Olen kiitollinen jokaisesta osallistujasta – tarinasi ja kokemuksesi ovat arvokasta tutkimusaineistoa! Jos koet, että voisit sopia tutkimukseen, ota minuun yhteyttä sähköpostilla. Annan myös mielelläni lisätietoja, jos jokin asia osallistumisessa mietityttää.

Ystävällisin terveisin,
Päivi Häkkinen 
paivmh@student.uef.fi

Ohjausalan maisteriohjelma
Joensuu

 

Ekumeniaa ja uskontodialogia käsittelevä kesäkurssi 24.6-12.7.2019, Rooma

Centro Pro Unione järjestää kesäkurssin otsikolla ”Ecumenical and Interreligious Movements from a Catholic Perspective” 24.6-12.7.2019 Roomassa.
Kurssin ohjelmaan kuuluu mm. luentoja ja ekskursioita (mm. katakombeihin, synagogaan ja moskeijaan). Viikonloput ovat vapaat. Kurssilta osallistutaan myös paavilliseen Pyhän Pietarin ja Paavalin muistopäivän messuun.

Kurssin tarkoituksena on esitellä ekumeniaa ja uskontodialogia katolisesta näkökulmasta. Se tarjoaa historiallisen ja teologisen yleiskuvan niistä asioista, jotka kristittyjä yhdistävät tai erottavat. Kurssilla tutustutaan myös uskontojenväliseen dialogiin. Kurssikieli on englanti.

Ulkoasiain osasto myöntää yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle kurssimaksun ja matkakustannukset kattavan stipendin. Edellytyksenä on vähintään kandidaatin tutkinto. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi haet ja olisivat sopiva kurssille asiantuntija Ari Ojellille 20.3.2019 mennessä.

 

 

Ajantasainen tieto kaikista stipendimahdollisuuksista löytyy verkosta: evl.fi/stipendit

 

TEKO-edustajan haku 24.1 klo 13 asti

Fides Ostiensis ry etsii piispankokouksen pyynnöstä opiskelijaedustajaa kirkon teologikoulutuksen toimikuntaan vuosille 2019-2020!

Piispainkokouksen 2015 pöytäkirja määrittelee toimikunnan tavoitteet näin:
1. Koulutuksen seuranta ja arviointi työelämänäkökulmasta
Seurataan teologisten tutkintojen työelämärelevanssia kirkon näkökulmasta toimien yhteistyöfoorumina ja linkkinä kouluttavien laitosten ja kirkon välillä. Arvioidaan ja seurataan erityisesti rekrytointiin, työssäoppimisjaksojen kokonaisuuteen, papin koulutuspolkuun sekä papin kelpoisuuteen liittyviä asioita.
2. Hiippakuntien tukeminen alueellisten rekrytointitavoitteiden toteuttamiseksi
Kehitetään yhteistyötä sekä aktiivista ja jatkuvaa yhteydenpitoa hiippakuntien, seurakuntien ja uskonnonopettajien kanssa. Alueellisen rekrytointitoiminnan kannalta on tärkeää, että tiedekunnat, hiippakunnat ja kokonaiskirkko tekevät yhteistyötä.
3. Opiskelijoiden kirkollisen identiteetin tukeminen
Tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua kohti kirkon virkaa. Varataan toimintakauden talousarvioon määrärahat opiskelijajärjestöjen järjestämän toiminnan tukemiseen, piispojen tiedekuntavierailuihin, opiskelijoiden hiippakuntavierailuihin sekä opiskelijamentorointiin.
4. Opiskelijoiden motivointi papin työuralle
Hyödynnetään teologian opiskelijoiden motivaatiotekijöitä koskevan tutkimushankkeen tuloksia opiskelijoiden oppimisprosessien tukemisessa, työssäoppimisjaksojen kehittämisessä ja alalle rekrytoimisessa. Pyritään varmistamaan, että riittävä määrä kirkon työhön soveltuvia opiskelijoita suorittaa kirkon virkaan vaadittavat opinnot.

Toimikausi on kaksivuotinen ja kokoustaminen tapahtuu n. 4 kertaa vuodessa.
Mikäli olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemus 24.1.2019. klo 13.00 mennessä osoitteeseen pj.fidesostiensis@gmail.com.