Hallituksen kokous 15.1.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Torstai 15.1.2015 klo 15:00, AT201

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Menettelytavat
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Toimijoiden työnjako ja toimintasuunnitelma
7. Varapuheenjohtajan valinta
8. Pappisliiton opiskelijatoimikunnan edustaja
9. NAVI-edustaja
10. Vuosijuhla
11. Ekumeeninen rukousviikko
12. Kirjastoprojekti
13. META
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
15. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:04

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Noora Mattila, Anna Ojala, Julianna Räty, Katja Räsänen-Vesala, Katja Niskala (poistui 15:51), Miika Kähkönen, Anna Keränen, Jani Kaaresalo, Anna Mustonen ja Kari-Antti Kitunen
Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Menettelytavat
Asia: Puheenjohtaja kertoo hallituksen kokousten kulusta ja käytännöistä.
Esitys: Sovitaan yhteiset pelisäännöt
Päätös: Kokouksessa

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Päätös: Valittiin Anna Mustonen ja Katja Räsänen-Vesala pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
6. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Perehdytykset on tehty milloin niihin on nähty tarvetta ja uusiin tehtäviin on käyty käsiksi.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi toimialojen kuulumiset

7. Toimijoiden työnjako ja toimintasuunnitelma
Asia: Käydään läpi yhdessä kunkin hallituksen varsinaisen toimijan tehtävät päällekkäisyyksien ja epäselvyyksien välttämiseksi ja päätetään varajäsenten tehtävistä. Lisäksi katsotaan yhdessä läpi edellisen hallituksen laatima toimintasuunnitelma.
Esitys: Katsotaan edellä olevat kokonaisuudet läpi puheenjohtajan johdolla ja jaetaan varajäsenille tehtävät.
Päätös: Anna Ojala varattiin spiritualiteettivastaavan avuksi, Sara Salonen toimintavastaavan avuksi ja Jani Mäkitalo yleisesti avustamaan kaikkia vastaavia

8. Varapuheenjohtajan valinta
Esitys: Keskustellaan varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitaan yksi hallituksen jäsen tehtävään.
Päätös: Valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Katja Räsänen-Vesala

9. Tilinkäyttöoikeuksien muutos
Esitys: Fides Ostiensis ry:n tilinkäyttöoikeudet myönnetään puheenjohtaja Noora Mattilalle , varapuheenjohtaja Katja Räsänen-Vesalalle sekä rahastonhoitaja Anna Mustoselle. Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Jani Johanssonilta
Päätös: Fides Ostiensis ry:n tilinkäyttöoikeudet myönnetään puheenjohtaja Noora Mattilalle, varapuheenjohtaja Katja Räsänen-Vesalalle sekä rahastonhoitaja Anna Mustoselle. Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Jani Johanssonilta

10. Pappisliiton opiskelijatoimikunnan edustaja
Asia: Edellisen hallituskauden sosiaalipoliittinen vastaava Katja Niskala esittelee avoimen haun kautta tulleet hakemukset. Valitaan hakijoiden joukosta soveltuvin ehdokas Pappisliiton opiskelijatoimikunnan edustajaksi.
Esitys: Suoritetaan suljettu lippuäänestys Fideksen edustajasta Pappisliiton opiskelijatoimikuntaan
Päätös: Äänet jakautuivat: Juuso Sikiö 5, Jani Mäkitalo 5, Tuomas Tukia 0. Puheenjohtajan äänellä edustajaksi valittiin Juuso Sikiö

11. NAVI-edustaja
Asia: Avoin haku ei tuottanut toivottua tulosta. Keskustellaan, täytetäänkö NAVI-edustajan paikka hallituksen sisältä, vai jätetäänkö paikka toistaiseksi täyttämättä.
Esitys:
Päätös: Jätetään paikka täyttämättä paikasta kiinnostuneiden puuttumisen vuoksi

12. Vuosijuhla
Asia: Tarkastellaan missä tilassa vuosijuhlan suunnittelu on tällä hetkellä ja katsotaan, mitkä asiat olisi tehtävä pikimmiten
Esitys: Edellisen kauden juhlavastaava kertoo tilanteesta ja sen, mitä pikimmiten on tehtävä.
Päätös: Juhlavastaavan poissaolon takia avataan keskustelu juhlapaikasta facebookissa.

13. Ekumeeninen rukousviikko
Asia: Ekumeenisen rukousviikon ohjelmasta vastaavat henkilöt kertovat rukousviikon tilanteesta.
Rukousviikolla päivärukoushetki järjestetään maanantaista torstaihin kello 12. Fides järjestää kahvit jokaiselle kerralle ja leipomukset maanantaina ja tiistaina. Tiistai-iltana on myös ortodoksisella seminaarilla ehtoopalvelus, johon länkkäritkin on kutsuttu. Tuolloin on seminaarilla tarjolla myös iltapalaa
Päätös: Merkitään tiedoksi

14. Fideksen blogikirjoitusvuorot
Asia: Uusien verkkosivujen blogiin olisi hyvä hallituslaisten kirjoittaa vuorollaan blogikirjoitus.
Päätös: Päätettiin alkaa julkaisemaan blogia, kukin vuorollaan kuukausittain

15. Kirjastoprojekti
Asia: Kirjastoprojektista vastaavat henkilöt kertovat kirjastoprojektin tilanteesta.
Kirjaston tietokannasta ei ole vieläkään saatu tietoa, onko se kadonnut vai tallessa. Uusia kirjoja varten tarvitaan vielä yksi hylly. Paavo Kettunen on lahjoittanut Fidekselle kirjoja, joita voidaan myydä päiväkahvien yhteydessä opiskelijoille ja tallettaa soveltuvin osin kirjastoon
Päätös: Merkitään tiedoksi

16. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu:
16.1. Viikkotiedote ja muu tiedottaminen
Viikkotiedotteelle haluttavat tiedotteet toimitetaan atk-vastaavalle lauantai-iltaan mennessä, joka koostaa viikkotiedotteen facebook-sivulle ja nettisivuille, sekä sähköpostilistalle.
Katja Räsänen-Vesala päivittää fyysisen kalenterin tykötarpeineen siistiksi
Jokainen vastaava hoitaa myös omien tapahtumiensa mainostuksen

16.2. Toiminnan suunnittelua
Fides tulee jatkossa tukemaan omaehtoista tapahtumajärjestämistä. Myös ideoita toiminnan muodoista otetaan vastaan.

17. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous on maanantai 2.2. klo 10

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:02

Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Katja Räsänen-Vesala Anna Mustonen

Vastaa