Hallituksen kokous 18.3.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikko 18.3.2015 klo 12:00, AT102

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Ilmoitusasiat
7. Vuosijuhlan tilanne
8. Paitatilaus
9. Teologien retki Jerusalemiin
10. Uuden pankkitilin avaaminen Jerusalemin matkan rahaliikenteen hoitamista varten
11. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa – seminaarin tilanne
12. Paavo Kettusen lahjoittamien kirjojen myyminen
13. Ehdokkaat Karjalan Teologisen Seuran palkinnon saajaksi
14. Kirjan ja ruusun päivä
15. Fyysinen kalenteri
16. Vappu
17. META
18. Seuraavan kokouksen ajankohta
19. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:03

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Läsnä: Noora Mattila, Jani Kaaresalo, Julianna Räty, Miika Kähkönen, Jani Mäkitalo, Anna Ojala, Annamari Juurakko, Sara Salonen, Katja Niskala, Katja Räsänen-Vesala, Anna Mustonen, Kari-Antti Kitunen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 23.2.2015 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Esitys:
Päätös: Valittiin Jani Mäkitalo ja Katja Niskala pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi

6. Ilmoitusasiat
Asia:
5.1. Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän opiskelijaedustaja Krista Sutinen esittäytyy
5.2. Filosofisen tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustaja Sami Saravuoma esittäytyy
5.3. Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
5.3.1. Anna Keränen on tilapäisesti estynyt toimimasta spirren tehtävissä, Anna Ojala ja Noora Mattila tuuraa
5.3.2. Oikeus liikkua kampanja siirtyi kaupungin kirjastolle, koska
5.3.3. TYT alkoi nillittämään merkkivaihdosta, joten muutetaan määriä. Vaihto tapahtuu meidän vuosijuhlapäivänä
5.3.4. Sihteeri on unohtanut aloittaa Ilmestyksen tekemisen, tilanne korjataan
5.3.5 Viikkotiedotteeseen tiedot pitäisi saada ajoissa
5.3.6. Sitsit lähes valmiit, lipunmyynti loppuu huomenna
5.3.7. Sykettä-tarra rajoittaa jonniin verran liikuntavuorolle osallistujia, talvihäsmäkkä ensi lauantaina.
5.3.8. Teologi-iltaa alustavasti tulossa taas

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Vuosijuhlan tilanne
Asia: Juhlavastaava Annamari Juurakko esittelee vuosijuhlan järjestelyjen tilanteen.
Ilmoittautumislomake tehdään seuraavana. Tilaa haetaan, koska päällekkäisyyksiä.
Spiritualiteettivastaava Anna Keränen esittelee vuosijuhlamessun järjestelyjen tilanteen.
Heta Hurskainen toimii liturgina, Heikki Salomaa saarnaa
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi

8. Paitatilaus
Asia: Paitatilauksesta vastaava ATK-vastaava Jani Kaaresalo esittelee paitatilauksen tilanteen.
9 € / t-paita , 28 € / vetoketjuhuppari, sisältää yksiväripainatuksen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

9. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Jerusalemin matkaa järjestävään työryhmään kuuluva hallituksen yhteyshenkilö, Katja Niskala, esittelee matkajärjestelyjen tilanteen.
Avustushakemuksia lähetetty ympäriinsä. Seuraavana tarvitaan matkanjohtaja. Muuten järjestelyt etenevät jouhevasti
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

10. Uuden pankkitilin avaaminen Jerusalemin matkan rahaliikenteen hoitamista varten
Asia: Rahastonhoitaja Anna Mustonen ehdotti, että Fidekselle avattaisiin oma tili Jerusalemin matkaan liittyvää rahaliikennettä varten, jotta rahat eivät hukkuisi muun rahaliikenteen sekaan ja kirjanpito olisi helpompaa. Tilin käyttömaksu tulisi olemaan alle 10€/kk. Muutaman vuoden takaisen Rooman matkan rahaliikenne hoidettiin kokonaan yksityisten tilien kautta. Jerusalemin matkaa varten rahallista avustusta haetaan mm. Kirkon keskushallinnon Ulkoasiain osastolta ja Pappisliitolta. Avustusten kuuluu näkyä Fideksen tilitiedoissa, koska matka itsessään on Fideksen toimintaa.
Esitys: Sovitaan päivä, milloin Fideksen tilinkäyttöoikeuksia hallussaan pitävät hallituslaiset käyvät pankissa avaamassa tilin. Fides budjetoi 50€ tilin käyttökulujen maksamiseen, kunnes saadaan rahaa varsinaisista avustuksista.
Päätös: Avataan Fides Ostiensis ry:lle uusi pankkitili Rooman matkan rahaliikennettä varten, jonne talletetaan 50 € tilinhoitomaksuja varten.

11. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa – seminaarin tilanne
Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet Anna Keränen, Katja Niskala ja Noora Mattila kertovat seminaarin tilanteesta.
Suunnitelmat ovat tarkentuneet ja päivämäärät varmistuneet 22.-25.10.2015.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

12. Paavo Kettusen lahjoittamien kirjojen myynti
Asia: Fideksen kirjastokaapissa on kolme laatikollista Paavo Kettusen lahjoittamia kirjoja, joille pitäisi tehdä jotain.
Esitys: Päätetään ajankohta, jolloin lahjoitettuja kirjoja myydään päiväkahvien yhteydessä omantunnon mukaista maksua vastaan.
Päätös: Myydään kirjat vuosijuhlan yhteydessä olevassa kirjabasaarissa

13. Ehdokkaat Karjalan Teologisen Seuran palkinnon saajaksi
Asia: KTS palkitsee Fideksen vuosijuhlapäivänä yhden opiskelijan, jota varten Hannu Mustakallio on pyytänyt hallitusta nimeämään ehdokkaiksi kolme opiskelijaa, sekä tekemään heistä kuvaukset. Opiskelijoita ei tarvitse asettaa järjestykseen, KTS tekee lopullisen valinnan. Perustelut palkitsemiseen voivat olla myös muita, kuin opintoihin liittyvät ansiot, esimerkiksi aktiivisuus ainejärjestö- tai muussa toiminnassa.
Esitys: Valitaan kolme ehdokasta palkitsemista varten.
Päätös: Valittiin kolme ehdokasta palkitsemista varten

14. Kirjan ja ruusun päivä
Asia: Kirjan ja ruusun päivänä 23.4 kukin ainejärjestö voi lahjoittaa valitsemalleen hyvälle opettajalle ruusun ja diplomin (jotka ISYY kustantaa).
Esitys: Valitaan ruusun ja diplomin saava opettaja.
Päätös: Valittiin Martin Ubani ruusun ja diplomin saajaksi

15. Fyysinen kalenteri
Asia: Teologian osaston ilmoitustaululla oleva Fideksen tapahtumakalenteri ei ole pysynyt ajan tasalla kollektiivisin voimin, ja on erinäisine lappuineen ja nastoineen epämukava käyttää.
Esitys: Päivitetään tämän hetkinen hankala fyysinen kalenteri kuukausittain vaihdettavaan tulostettavaan A3-kokoiseen kalenteripohjaan, johon voi suoraan kirjoittaa, milloin tapahtuu. Jokainen hallituksen jäsen ohi kulkiessaan tarkastaa, onko tapahtumakalenteri viikkotiedotteen mukaisesti ajan tasalla, ja tarvittaessa päivittää sitä.
Päätös: Siirrytään esityksen mukaiseen kalenteriin

16. Vappu
Asia: Toimintavastaava Julianna Räty kertoo, millaisia suunnitelmia Fideksellä on vappua varten.
Yhteiset vappubileet Varnitsan, Oidipuksen, Kassoksen ja Opossumin kanssa. Juoma- ja ruokatarjoilua. Dj olisi paikalla osan illasta. Bileisiin tulisi n. 2 euron pääsymaksu. Osallistujamäärä arvioitu 150 hengeksi, joten järjestyksenvalvojia tarvitaan. Fides vastaa tilan koristelusta ja järjestelyistä.
Esitys: Budjetoidaan 100 € bileisiin
Päätös: Päätettiin budjetoida 100 € bileiden järjestelyihin.

17. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
17.1. Hannu Mustakallion kunniajäsenyys
Päätös: Aloitetaan toimenpiteet Hannu Mustakallion valitsemiseksi Fides Ostiensis ry:n kunniajäseneksi. Valintaa varten pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 31.3.2015 klo 13

18. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: seuraava kokous pidetään 9.4.2015 klo 12

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:52

Vastaa