Hallituksen kokous 2.2.2015

FIDES OSTIENSIS PÖYTÄKIRJA 1(3)
Joensuu 2.2.2015
HALLITUKSEN KOKOUS
Aika ja paikka: Maanantai 2.2.2015 klo 10, AT201.
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Vuosijuhlan tilanne
6. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI-seminaarin tilanne
7. Paitatilaus
8. Teologien retki Jerusalemiin
9. META
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
11. Kokouksen päättäminen
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Läsnä: Noora Mattila, Kari-Antti Kitunen, Julianna Räty, Katja Niskala, Anna Ojala, Sara
Salonen, Anna Keränen, Jani Kaaresalo, Katja Räsänen-Vesala, Sanna Koski, Annamari
Juurakko (saapui 10:22)
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
FIDES OSTIENSIS 2(3)
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
4.1. Plagioinnintunnistus järjestelmä on jo testattavana moodlessa, lähipäivinä lisää infoa
4.2. Haalarikastajaiset meni hyvin, epäystävänpäivä-bileet tulossa Marksiin. Alkoholitonta
toimintaa suunnitteilla maaliskuun alkuun, mahdollisesti Männikköniemeen
saunailtaa. Maaliskuussa tulossa bileet joko yhdessä Echon kanssa tai omat. Tiistaina
17.2. mäenlaskurieha yhdessä
4.3. Sopo-jaoston hengailuilta 9.2. klo 16 Suvaksella
4.4. Nettisivut toimii ja saadaan päivitettyä hyvin
4.5. Virsilauluilta on taas startannut ja niitä voisi mainostaa laajemminkin. Teologi-iltoja
on tulossa, vieraiksi suunniteltu ainakin Ubania. Päiväretki Valamoon olisi kans kiva.
Yleistä ekumeenista toimintaa, kuten vierailuja eri
4.6. Puheenjohtaja on kokoustanut paljon ja on menossa TYT:n vuosijuhlaan edustamaan
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
5. Vuosijuhlan tilanne
Asia: Juhlavastaava Annamari Juurakko esittelee vuosijuhlan järjestelyjen tilanteen sekä
vuosijuhlapaikan kilpailutuksen tulokset. Valitaan vuosijuhlan varsinainen juhlapaikka sekä
jatkopaikka. Päätetään vuosijuhlapäivän (Fides-päivän) teema.
Esitys:
Päätös: Päätettiin järjestää vuosijuhla Teatteriravintolassa, jatkoista pyydetään tarjoukset
Teatteriklubilta ja Surakan Baarilta. Teemaksi vuosijuhlalle päätettiin valita ”Muutos”.
6. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI-seminaarin tilanne
Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet kertovat seminaarin tilanteesta.
Aiheeksi on valittu ”Messu muutoksessa”, puhujiksi on ajateltu Jari Jolkkosta ja Marjaana
Toiviaista.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
FIDES OSTIENSIS 3(3)
7. Paitatilaus
Asia: Keskustellaan paitatilauksen toteuttamisesta kevään aikana. Valitaan yritys, jolta paidat
tilataan.
Esitys: Tilataan paitoja Mainosasulta, jolla on selkeät tilausehdot, edullinen hinnoittelu ja laaja
värivalikoima. Hinnoittelu on 9€/perus t-paita, 29€/vetoketjullinen huppari. Päätetään paidan
design.
Päätös: Pyydetään tarjous Mainosasulta Fideksen t-paidasta ja hupparista kahdella painatuksella
8. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Kuopion hiippakunta uusi kumppanuussopimuksensa Jordanian, Pyhän maan
evankelisluterilaisen kirkon sekä Suomen Lähetysseuran välillä 2014. Piispa Jari Jolkkonen
ehdotti Fideksen edellisessä vuosijuhlassa, että Fides voisi organisoida vierailumatkan
Jerusalemiin. Matkalle olisi mahdollista saada tukea Tuomiokapitulilta.
Esitys: Opas voitaisiin hankkia tuomiokapitulista. Retki olisi mahdollisesti 1,5-2 vuoden päästä.
Tätä varten koottava työryhmä, jotta pahemmilta ongelmilta vältyttäisiin.
Matkansuunnittelijaksi voitaisiin pyytää esimerkiksi matkailualan opiskelijaa, joka voisi tehdä
työn opinnäytetyökseen.
Päätös: Katja Niskala on hallituksesta yhteyshenkilö koottavassa työryhmässä.
9. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole
mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
Päätös: Ei muita esille tulevia asioita
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous pidetään 23.2. klo 10
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58
Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Vastaa