Hallituksen kokous 23.2.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Maanantai 23.2.2015 klo 10, AT201

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Vuosijuhlan tilanne
7. Paitatilaus
8. Teologien retki Jerusalemiin
9. Haalarimerkkien vaihtaminen Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen kanssa
10. Kirjastoprojektin tilanne
11. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa – seminaarin tilanne
12. Fideksen osallistuminen Suomen Lähetysseuran kampanjaan ”Oikeus liikkua vapaasti”
13. META
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
15. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Läsnä: Noora Mattila, Kari-Antti Kitunen, Anna Ojala, Julianna Räty, Katja Niskala, Sara Salonen, Katja Räsänen-Vesala, Anna Keränen, Jani Kaaresalo

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 2.2.2015 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Asia:
5.1. Kampuspastori Tiina Belov esittäytyy
Tiina Belov kertoi oppilaitospastorin toimenkuvasta ja tehtävistä
5.2. Fideksen ISYY-kummi Antti Kurronen esittäytyy.
Antti Kurronen esitteli ISYY-kummin toimenkuvaa.
5.3. Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
5.3.1. TYT:n vuosijuhla oli kiva ja siellä suunniteltiin kaikenlaista yhteistyötä mm. yhteisvierailua Valamoon.
5.3.2. Listaus Fideksen hallituksen ulkopuolisista toimijoista on koottu listaus
5.3.3. Teologiristeily tulossa keväällä 2016
5.3.4. Tiistaina puheenjohtaja menee edustamaan Fidesta KTS:n kokoukseen.
5.3.5. Hallituksen kuvat on saatu nettisivuille, tietojaan soppii päivittää
5.3.6. Nettisivut ovat keränneet paljon positiivista palautetta
5.3.7. Koulutuksen kehittämisen työryhmän kokouksessa päätettiin seuraavasta palautepäivästä aiheena tenttikäytänteet.
5.3.8. A-linjalle tulossa ensikertalaiskiintiö
5.3.9. Epäystävänpäivä bileet on pidetty
5.3.10. St. Patricks-sitsien tila varattu. Sitsit on 25.3. ja mainostus alkaa kohta
5.3.11. Vappu-bileisiin etsitään yhteistyöjärjestöä, Kassos on kiinnostunut, Varnitsa mahdollinen.
5.3.12. Lautapeli-ilta tulossa Louhelantuvalle 4.3. ja toukokuulle ajateltu lukukaudenpäätössaunailtaa Männikköniemeen
5.3.13. Maaliskuun lopulla tulossa ”teetä ja sympatiaa”-iltama
5.3.14. Toimintavastaava on järjestökoulutettu ja se oppi siellä uutta
5.3.15. Yhteislaskiaismäenlaskut meni kivasti ja pullat oli hyviä
5.3.16. Genesis-hartausten palautelaatikko on tulossa, mutta se on vielä vaiheessa.
5.3.17. Teologi-iltoja tulossa, Ubani on ainakin yhteen tulossa puhujaksi.
5.3.18. Lauluiltoja tarkoitus laajentaa, myös muidenkin kuin virsiä käsittäviksi
5.3.19. Tarjoiluvastaava oppi eron hillojen ominaisuuksien välillä
5.3.20. Osaston fyysinen kalenteri vaatii huolenpitoa
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Vuosijuhlan tilanne
Asia: Juhlavastaava Annamari Juurakko esittelee vuosijuhlan järjestelyjen tilanteen. Spiritualiteettivastaava Anna Keränen esittelee vuosijuhlamessun järjestelyjen tilanteen.
Esitys: Valitaan vuosijuhlan jatkopaikka, sekä päätetään muista esille tulevista vuosijuhlan järjestämiseen liittyvistä asioista.
Päätös: Vuosijuhlan tilannetta käsitellään jatkossa facebookissa jatkojen osalta. Vuosijuhlamessuun pyydetään Jouko Kiiski saarnaamaan. Musiikkiin pyydetään vapaaehtoisia opiskelijoita soittamaan.

7. Paitatilaus
Asia: Paitatilauksesta vastaava ATK-vastaava Jani Kaaresalo esittelee paitatilauksen tilanteen.
Paitatilaus etenee
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

8. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Jerusalemin matkaa järjestävään työryhmään kuuluva hallituksen yhteyshenkilö, Katja Niskala, esittelee matkajärjestelyjen tilanteen.
Atte on ollut yhteydessä tuomiokapituliin, josta ei olla saamassa taloudellista tukea. Lähetysseuraa on mahdollista hyödyntää matkan järjestämisessä. Ajankohta tulisi olla 4.- 17.4.2016, jolloin kenenkään pääsiäinen ei osuisi matkan ajaksi.
Varainkeruuta ja mahdollisia rahoituskanavia selvitetään.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

9. Haalarimerkkien vaihtaminen Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen kanssa
Asia: Puheenjohtaja Noora Mattila on sopinut TYT:n kanssa haalarimerkkien vaihtamisesta kevään aikana, joko 21.3. tai 15.4.
Esitys: Päätetään, mitä merkkejä vaihdetaan, ja kuinka paljon.
Päätös: Päätettiin vaihtaa 50 kpl ”kala”-merkkejä ja 50 kpl ”rakkauden ammattilainen”- merkkejä TYT:n ”pokemon”- ja ”nobody”-merkkeihin

10. Kirjastoprojektin tilanne
Asia: WebGardenin toimitusjohtaja Jussi Försti vahvisti, että kirjaston tietokannasta ei ole kovin uutta varmuuskopiota, sillä Fideksen vanhojen nettisivujen sopimukseen ei kuulunut sivuston ylläpitoa. Tuoreimmat varmuuskopiot löytyvät vuodelta 2012, jolloin vanhassa Joomla! -versiossa ilmeni tietoturva-aukko ja WebGarden kehotti asiakkaitaan päivittämään uuteen Joomlaan. Fideksen sivuston päivitys jäi tällöin tekemättä, koska kehotus päivitykseen ei aiheuttanut päivitystä. Vanha versio oli osaltaan syynä sivuston kaatumiseen myöhemmin 2014, jolloin kirjaston koottu tietokanta katosi sivuston mukana.
Esitys: Päätetään, miten ja millä aikataululla kirjastoprojektia jatketaan ja uuden tietokannan kokoaminen aloitetaan.
Päätös: Katja Räsänen-Vesala ja Kari-Antti Kitunen alkavat selvittämään kirjasto-projektin seuraavaa vaihetta

11. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa –seminaarin tilanne
Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet Anna Keränen, Katja Niskala ja Noora Mattila kertovat seminaarin tilanteesta.
Jolkkonen on lupautunut yhdeksi päiväksi ja Marjaana Toiviainen on vahvasti pääsemässä pitämään workshopin.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

12. Fideksen osallistuminen Suomen Lähetysseuran kampanjaan ”Oikeus liikkua vapaasti”
Asia: Kyseessä ihmisoikeuksiin liittyvä kampanja, joka ottaa kantaa Israelin ja Palestiinan välissä olevaan muuriin ja ihmisoikeusloukkauksiin olemalla mukana maaliskuun lopussa järjestettävän Palestiinan maratonin mainostamisessa ja siihen liittyvässä vaikuttamistyössä. Kampanjan aktiivi ja juoksulähettiläs Krista Sutinen ehdotti, että Fides voisi osallistua kampanjaan.
Esitys: Fides osallistuu kampanjaan. Laitetaan ständi pystyyn kampanjan pääpäivänä, Palestiinan maratonin juoksupäivänä 27.3. Klo 10:30-14:00 Carelian aulaan. Koska ständipaikka aulassa maksaa yliopiston ulkopuolisille järjestöille, Fides hoitaa paikan varaamisen. Valitaan 1-2 hallituslaista ständille Kristan avuksi.
Päätös: Osallistutaan kampanjaan ja ständi hoidetaan Carelian aulaan. Kristan avuksi menevät Noora Mattila ja Anna Ojala

13. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

Ei muita esille tulevia asioita

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous on 18.3. klo 12:00

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:07

Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja sihteeri

Vastaa