Hallituksen kokous 26.8.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikko 26.8.2015 klo 12.00, Sali AT102

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Valitaan kokoukselle sihteeri
5. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Ilmoitusasiat
7. Orientaatioviikko & fuksiaiset
8.
9. Jäsenrekisteristä poistettavat
10. Teologien retki Jerusalemiin
11. 10 matkan sarjalippu
12. META
13. Seuraavan kokouksen ajankohta
14. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:08

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Noora Mattila
Katja Niskala
Katja Räsänen-Vesala
Anna Mustonen
Anna Ojala
Julianna Räty
Jani Kaaresalo
Emilia Heikkinen
Miika Kähkönen
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisättiin uusi kohta 4.

4. Valitaan kokoukselle sihteeri
Esitys: Valitaan sihteeriksi Katja Räsänen-Vesala
Päätös: Esityksen mukaan
5. Tarkastetaan edellisen kokouksen 6.5.2015 pöytäkirja
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen 6.5.2015 pöytäkirja.
Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin.

6. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Noora: Jarno Pitko ei osaa hommiaan, info ei kulje. ISYYn järjestöpäivä tulee 22.9., sinne myymään haalarimerkkejä. 1.9. Fideksen hallituksen esittäytyminen fukseille klo 12:15, Pistiksen vuosijuhliin tuli kutsu!
Katja N: Ei vielä mitään, ks. Jerusalem.
Anna M: Rahurin muistitikku katosi, mutta asia ei ole niin pahannäköinen. Jäsenrekisteri uusiksi. Jäsenlomake päivitetty nettisivuille.
Spirre-Anna: IKTS-palaveri ollut ja teologi-iltojen suunnittelua. Toiveissa olisi CV ja työhakupaja Vesan vetämänä. Samalla voisi olla juttua ylipäätään kesätöistä. Tämä mahdollisesti viikolla 41. Päivähartauksiin etsitään vetäjiä.
Julianna: Aloittanut tehtävänsä. Pohdinnoissa syksyn tapahtumia. Sitsit pyritään järjestämään metsätieteilijöiden kanssa. Warjobileiden järjestämisen suhteen on toiveita. Humppakimppa pikkujoulut? Alkoholittomien iltojen tapahtumia toivottaisiin pidettävän Männikköniemellä, jos tilat saadaan.
Miika: Liikuntavuorot Tulliportikoululla maanantaisin klo 19-20:30 kolmen muun ainejärjestön kanssa. Sauna varattu.
Jani: Viikkotiedote tulossa. Sunnuntaisin lähetetään viikkotiedotteet yleisiin kanaviin! Paidatkin ovat menneet omistajilleen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitty tiedoksi.

7. Orientaatioviikko & fuksiaiset
Asia: Keskustellaan orientaatioviikon ohjelmasta ja fuksiaisista ja sovitaan, miten niiden järjestely ja toteutus etenee.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Vastuutehtävien jaossa on ollut ongelmia, mutta onneksi Julianna hoitaa! Kaupunkikierros ensimmäisen päivän jälkeen. Keskiviikkona kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus. Torstaina alkoholiton saunailta Männikköniemessä, nyyttäriperiaatteella ja kutsutaan henkilökuntaa mukaan. Pe tai la sään mukaan vapaamuotoinen picnic (mahdollisesti) Pistiksen kanssa. Fuksiaiset to 8.10. klo 20-02. Fuksisitsit varattu alustavasti 24.9. E200 klo 18 eteenpäin.
Päätös: Merkitty tiedoksi.

8. Jäsenrekisteristä poistettavat
Asia: Rahastonhoitaja Anna Mustonen päivittää Fideksen jäsenrekisteriä.
Esitys: Koska Fides Ostiensis ry:n jäsenyys päättyy opiskelijan valmistumiseen, hallitus voi erottaa valmistuneet yhdistyksen jäsenyydestä. Tällä perusteella jäsenrekisteristä poistetaan:

vuonna 2015 valmistuneet Majasaari Eija, Niemi Veera, Pisilä Mikko, Niiranen Satu, Teemu Sarkkinen
vuonna 2014 valmistuneet Järvinen Ville, Nieminen Tuomas, Eklund Anna, Kilpiä Tapio, Nuutinen Eija, Poikela Marjo, Finnilä Markus, Hyvärinen Anni, Hara Timo, Jormanainen Noora, Markkanen Janne, Schultz, Pasi, Similä Laura
vuonna 2013 valmistuneet Kallo Pirita, Ämmälä Terhi, Hätinen Aki, Riikonen Joonas, Siltanen Sami, Ruohotie Heidi, Eskelinen Elisa, Haring Emmi, Hautala Harri, Korva Heikki, Paul Tuula, Virtanen Marko, Värre Susanna, Soranta Pauli, Löytynoja Suvi,
Mitronen Marko, Kaukonen Karita, Javanainen Pirjo, Pääkkönen Riikka
vuonna 2012 valmistuneet Löhönen Ville, Henttonen Raija, Kuu-Karkku Vanamo, Herranen Risto, Kivilahti Matti, Riikonen Jaana, Vikman Jarkko, Lievonen Jarkko, Tiili Marita, Vauhkonen Sari, Martikainen Sari, Monto Eeva-Maija
sekä joiden valmistusajankohta ei ole tiedossa: Hassinen Ville, Liimatta Marja-Liisa, Kullberg Jan, Lahti Niilo, Hakkarainen Pasi, Väätäinen Anna, Tykkyläinen Johanna, Salmela Timo, Turunen Aino-Maija, Kalpio Kukka-Maaria, Korpi Emmi, Kupiainen Anna-Maria, Kuri Tanja.

Jatkossa jäsenrekisterin päivityksen helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi sekä uudet jäsenhakemukset että jäsenyydestä erottaminen käsitellään hallituksen kokouksissa.
Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

9. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Jerusalemin matkaa järjestävään työryhmään kuuluva hallituksen yhteyshenkilö, Katja Niskala, esittelee matkajärjestelyjen tilanteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Ilmoittautuneita tällä hetkellä 3 (ilmoittautumisaikaa marraskuuhun saakka), matka toteutuu jos lähtijöitä on 15. Avustuspyyntöjä lähetetty lisää. Opasongelma herättänyt keskustelua. Jukka Helle on ilmeisesti tulossa oppaaksi, tosin hän on käynyt Jerusalemissa jopa kerran. Lisäksi matkalla on yksi paikallinen opas ja jos asiat menevät hyvin, mahdollisesti kysytään kolmattakin opasta. Matkanjohtaja puuttuu edelleen, jonka kuluista maksetaan puolet. Toiveissa olisi, että matkanjohtaja kuuluisi Fideksen hallitukseen tai olisi edes vähintään jäsen, jolla on läheiset suhteet hallitukseen. Katja Niskala lähtee itse harjoitteluun Rovaniemen lakeuksille, joten hän tarvitsee avustajaa syys-lokakuuksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. 10 matkan sarjalippu
Asia: Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa – seminaarin kulut tulisivat pienemmiksi, jos Fides ostaisi sarjalipun Marjaana Toiviaisen matkoja varten. Jäljelle jääviä lippuja voisi käyttää esimerkiksi hallituksen sisäisiin edustusmatkoihin sekä teologi-iltojen puhujien matkoihin. Lippujen kustannukset on mahdollista saada takaisin TEKO-avustuksesta.
Esitys: Fides ostaa sarjalipun.
Päätös: Esityksen mukaan.

11. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
1. Ketko alkaa jälleen Joensuussa. Ensimmäisen viikonlopun kahvit Fideksen piikkiin, maksaa mahd. 20€. Kannatettaan ja toteutetaan.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 21.9.2015 klo 12

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:21

______________________________________ __________________________________
Noora Mattila Katja Räsänen-Vesala
Puheenjohtaja Sihteeri