Hallituksen kokous 9.4.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Torstai 9.4.2015 klo 12:00, AT201

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Vuosijuhlan tilanne
6. Uuden spiritualiteettivastaavan valinta
7. Nakkimerkit
8. Vappu
9. META
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
11. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:01

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat
4.1. Pappisliiton opiskelijatoimikunnan edustajat Juuso Sikiö ja Satu Koikkalainen esittäytyvät.

4.2. Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
4.2.1. Asioista tulisi sopia kirjallisesti, jotta asioihin voidaan tarvittaessa palata
4.2.2. Nettisivujen esittelyosioon pitäisi saada hallituksen jäsenten esittelytekstit
4.2.3. Kevätkokouksen 29.4. klo 16
4.2.4. Valamon ekskursio 16.10.2015 alkaen
4.2.5. Mustakallion kunniajäsenkirjaan Noora hakee raamit ja lisäksi ruusun
4.2.6. Ilmestys ilmestymässä vapuksi, mainoksia saa myydä ja juttuja tarvitaan
4.2.7. Paitatilaus etenee
4.2.8. Sitsit meni hyvin, kattoivat kustannuksensa
4.2.9. Leffailta meni
4.2.10. Vielä on tulossa lapsettaa/hengailu-ilta, jos kiinnostusta on
4.2.11. Opintotukikoriksessa ollaan mukana järjestelyissä
4.2.12. ”Sinisen liekin”- saunailta olisi tarkoitus pitää toukokuussa Männikköniemessä
4.2.13. Vuosijuhlaan on tulossa kirjabasaari, johon tarvitaan myyjiä
4.3. Toiminnantarkastajien terveiset
Juuso Sikiö ja Satu Koikkalainen kertoivat toiminnantarkastajien roolista yhdistystoiminnassa ja pöytäkirjojen merkityksestä toiminnantarkastuksessa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

5. Vuosijuhlan tilanne
Asia: Juhlavastaava Annamari Juurakko esittelee vuosijuhlan järjestelyjen tilanteen. Spiritualiteettivastaava Anna Keränen esittelee vuosijuhlamessun järjestelyjen tilanteen. Fideksellä on TYT:n ja TSF:iin kanssa sopimus, että sisarainejärjestöjen edustajien vuosijuhlaosallistuminen kustannetaan. Laajennetaan koskemaan myös Pististä.
Juhlapuhuja on perunut, joten yritetään löytää uusi juhlapuhuja.
Esitys: Merkitään tiedoksi vuosijuhlien tilanne ja päätetään tarjota vuosijuhlaan osallistuminen myös Pistis ry:n edustajalle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi vuosijuhlien järjestelyjen tilanne ja päätettiin kustantaa Pistis ry:n edustajan osallistuminen vuosijuhlaan.

6. Uuden spiritualiteettivastaavan valinta
Asia: Spiritualiteettivastaava Anna Keränen luopuu tehtävästään. Keskustellaan spiritualiteettivastaavan valinnasta jäljellä olevalle hallituskaudelle.
Esitys: Täytetään paikka hallituksen sisältä. Valitaan tehtävään spiritualiteettivastaavan tehtäviä jo maaliskuun ajan hoitanut varajäsen Anna Ojala. Keskustellaan, onko tarpeen valita kevätkokouksessa uusi varajäsen Annan tilalle.
Päätös: Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että se myöntää Anna Keräselle eron spiritualiteettivastaavan tehtävistä ja hallitusvastuusta. Hänen tilalleen esitetään valittavaksi nykyinen hallituksen varajäsen Anna Ojala spiritualiteettivastaavaksi. Valitaan lisäksi kevätkokouksessa uusi hallituksen varajäsen Ojalan tilalle.

7. Nakkimerkit
Asia: Nakkimerkki on ainejärjestöjen Ablaut, Echo, Fides Ostiensis, Godis, Iskra, Lingwist ja Täky universaali lihaton toimeksianto. Nakkimerkin tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä hallitustehtävien ulkopuoliseen ainejärjestötoimintaan. Perusajatuksena on, että aktiivisuus ainejärjestön toimintaa avustavissa pienissä ja suuremmissa tehtävissä eli ”nakeissa” oikeuttaa saamaan suoritukseen sopivan merkin kiitoksena, korvauksena ja kannustimena. Lukuvuoden aikana kerätyt nakkisuoritukset arvioidaan ainejärjestökohtaisesti kyseisen lukuvuoden lopussa. Merkit on perinteisesti luovutettu niiden omistajille yhteisessä tilaisuudessa eli perinteisissä Kesäbileissä.
Esitys: Keskustellaan, keitä nakkimerkeillä palkitaan, ja milloin niitä jaetaan.
Päätös: Siirretään keskustelu palkittavista henkilöistä facebook-ryhmään. Merkit jaetaan humanistien yhteisissä kesäjuhlissa.

8. Vappu
Asia: Vappubileiden kohtalo on vaakalaudalla, koska yliopisto ei anna tiloja vappubileiden järjestämiseen. Tilan voi saada yliopistolta käyttöön vain tapahtuman ollessa alkoholiton.
Esitys: Keskustellaan vapun tapahtumien tilanteesta.
Päätös: Päätettiin järjestää omaa toimintaa vapun aattona.

9. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
9.1. Fideksen ”Instagram”-tilin avaaminen
Jani Mäkitalo aloittaa Fides Ostiensiksen instagram-tilin

10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous 20.4. klo 16

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30

Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Vastaa