Mitä Fides tekee? Edunvalvonnasta päivää!


Tööt tööt, edunvalvonnalla on asiaa!

Edunvalvonta osana Fidesläisten tukea.

Tervehdys kaikille blogin lukijoille. Tämän blogitekstin aiheena on edunvalvonta ja sen tehtävät. Edunvalvontaa Fideksessä hoitaa hallituksen edunvalvontavastaava, tällä hetkellä (syyslukukausi 2020) tätä tehtävää hoidan minä, Korkkosen Penja.

No mitä se on se edunvalvonta?

 Edunvalvonnan tärkein tehtävä on huolehtia opiskelijoiden oikeuksista, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta, erityisesti opintojen suhteen. Hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden huolehtiminen on ehdottomasti osa myös vapaa-ajantoimintaa (Fideksen tapahtumat ym.), mutta pääpaino on yhdenvertaisen opiskelun turvaamisessa.

Miten edunvalvontaa hoidetaan?

Edunvalvontavastaava tekee läheistä yhteistyötä teologian osaston kanssa. Edunvalvoja toimii Fideksen ja fidesläisten äänenä muun muassa KOUKE:ssa (koulutuksen kehityksen työryhmä, tai jotain sinne päin se on). KOUKE:n kokouksissa käsitellään osaston ja yliopiston asioita ja käydään läpi ainejärjestön terveiset. Kokouksissa on hyvä tilaisuus tuoda esille esimerkiksi opintoihin liittyviä epäkohtia tai kehitysehdotuksia. Kokouksissa asiat tulevat hyvin tietoon suurelle osalle osaston henkilökuntaa, esimerkiksi amanuenssille. Kun epäkohdat tai parannusehdotukset tulevat esille, osasto pystyy etsimään ratkaisua tilanteeseen.

Edunvalvonta osana ISYY:n toimintaa.

Edunvalvontavastaava toimii myös osana ISYY:n edunvalvontajaostoa. Edunvalvontajaostossa kokoontuu (lähes?) kaikkien ainejärjestöjen edustajat. Jaosto käsittelee koko yliopistoa koskevia edunvalvontatilanteita. Jaostossa tehdään esimerkiksi kannanottoja, mikäli yliopisto ei takaa joissain tilanteissa kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, tai jos yliopistolla on valmistelussa jotain, mikä heikentää opiskelijoiden asemaa. Osana edunvalvontajaostoa toimii myös ISYY:n häirintäyhdyshenkilö. Hän on sellainen tyyppi, johon tulee ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi jokin opiskeluihin liittyvä ongelmatilanne ei ratkea osaston ja ainejärjestön sisäisellä edunvalvonnalla. Joensuun häirintäyhdyshenkilönä toimii Pekka Koivaara.

Milloin ja missä asioissa voi ottaa yhteyttä edunvalvontavastaavaan?

Simppeli vastaus, missä vaan asiassa ja milloin vaan. Jos joku kokee, että on sellaista asiaa, mistä Fideksen edunvalvonnan tulisi tietää, tai on mitään kysyttävää, niin matalalla kynnyksellä edunvalvontaan yhteyttä. Jos koet, että opettajat eivät kohtele opiskelijoita yhdenvertaisesti, tai koet kiusaamista tai on vaan huono olla, niin saa ottaa edunvalvontaan yhteyttä. Yhdessä selvitellään, että mikä on hyvä tapa toimia ja jatkaa. Yhteyttä ottaessa ei tarvitse olla kyse mistään vakavasta. Jos jokin asia, vaikka opinnoissa mietityttää, niin niihinkin asioihin saadaan vastaus jostain. Muistakaa, että edunvalvontavastaava ei pure, aina saa tulla juttelemaan.

Mistä edunvalvontavastaavan tavoittaa? 

Minut tavoittaa sähköpostilla osoitteesta edunvalvota.fidesostiensis@gmail.com. Muitakin reittejä pitkin saa tavoitella (pulloposti on mun lemppari, seuraavana kirjekyyhkyt), mutta suosittelen, että käytetään virallista reittiä, eli tuota sähköpostia. Jos meillä ei olisi koronaa, minut voisi löytää myös Humpan kahvilasta. Pääsisipä Humpan kahvilaan…

Millaisia edunvalvontavastaavan hommat ovat?

 Edunvalvontahommat ovat todella mukavia. Koen tämän tehtävän erittäin tärkeäksi osaksi ainejärjestötyötä. Ainejärjestöjen tehtävänä on pitää huolta jäsenistään, ja tähän huolenpitoon kuuluu muutakin, kuin vaan tapahtumien järjestämistä. Tehtävän parasta antia on ollut se, kun on pystynyt olemaan opiskelijatovereiden tukena jossain ongelmatilanteissa. Kaveria ei jätetä, pidetään huolta toisistamme!   

Näin sanoen toivotan kaikille opiskelijoille, erityisesti uusille fuksipalleroille oikein mukavaa syksyä ja intoa opiskeluun! Ottakaa yhteyttä, jos siltä tuntuu! edunvalvota.fidesostiensis@gmail.com 

Tämän tekstin on kirjoittanut tiukassa sensuurin valvonnassa Fides Ostiensis ry:n edunvalvonnallinen päällikkö, edunvalvontavastaava Penja Korkkonen.

Edunvalvonta kiittää ja kuittaa!