Mitä Fides tekee? Sihteeri vastaa

Mitä Fides tekee?

Täällä kirjoittelee Fideksen sihteeri Susanna. Syyslukukausi on vähitellen starttaamassa, samoin järjestön toiminta. Vaikka monet perinteiset tapahtumat on jouduttu perumaan tai järjestämään uudella tavalla, ei Fides silti ole lopettanut toimintaansa. Olemme yhä jäsenistömme tukena parhaamme mukaan ja pyrimme syksyn aikana jatkamaan ja kehittämään uusia tapoja toimia ja pitää yhteyttä toisiimme. Tässä päivityksessä avaan hieman järjestötoimintaa omalta osaltani ja sen mahdollisuuksia niin aloittaville fukseille kuin jo jäseninämme pidempään olleille. Tiedätkö sinä, mitä kaikkea Fides tekee? Kaipaatko tekemistä opintojen oheen? Olisiko järjestötoiminta sinun juttusi?

Ketkä kuuluvat hallitukseen ja miten jäsenet valitaan?

Fides Ostiensiksen hallituksessa on 13 jäsentä: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi tapahtumavastaavaa, liikuntavastaava, spiritualiteettivastaava, edunvalvontavastaava, tarjoiluvastaava, vuosijuhlavastaava sekä kolme varajäsentä, joista yksi tiedotusvastaava. Kaikilla muilla paitsi kahdella varajäsenellä on siis selkeästi jokin oma vastuualue, jonka ympärille hallitustyöskentely keskittyy.

Fideksen hallitukseen valitaan toimijat halukkaista vapaaehtoisista Fideksen jäsenistä aina marraskuussa järjestettävässä syyskokouksessa. Valinta tapahtuu suljetulla äänestyksellä, jos samasta tehtävästä kiinnostuneita on useita. 

Miten pääsin hallitukseen?

Itse toimin sihteerinä nyt toista kautta. Kun toisen vuoden opiskelijana hain tähän tehtävään, se onnistui suhteellisen helposti. Kirjoitin nimeni yliopiston aulassa olleelle niin sanotulle tyrkkylistalle, eikä muita tehtävästä kiinnostuneita ollut. Ajattelin tehtävän olevan suhteellisen helppo, koska kokouksien ulkopuolisia vastuita oli vain muutama: Ilmestys, Apokryfit ja nettisivut. Toki kokouksissa pitää olla hereillä ja kirjata kaikki tarvittavat asiat ylös pöytäkirjaan, mutta käytännössä se ei vaadi enempää kirjoitustaitoa, kuin luentomuistiinpanojen tekeminenkään. Lisäksi olin kiinnostunut toimittajan tehtävistä, sekä muusta julkaisutoiminnasta, joita pääsisin tässä tehtävässä kehittämään. 

Mitä ovat Fideksen Ilmestys ja Apokryfit?

Fideksellä on kaksi vuosittaista julkaisua. Virallinen julkaisu Fideksen Ilmestys ilmestyy kerran vuodessa, perinteisesti huhtikuussa vuosijuhlien yhteydessä painettuna versiona, ja epävirallisempi Apokryfit loppuvuodesta vaihtelevalla sisällöllä sähköisesti omalle jäsenistölleen suljetussa Facebook-ryhmässä. 

Ilmestys on siis virallinen julkaisu, josta voi lukea tekstejä myös jäsenistön ulkopuolisilta kirjoittajilta ja jota jaetaan vapaasti muun muassa vuosijuhlilla ja nettisivuilla. Apokryfit puolestaan on kevyt ja humoristinen tuotos, jossa voi päästellä höyryjä vapaammin vain jäsenistön kesken. Julkaisuihin kerätään ja tuotetaan sisältöä perinteisesti muutamaa kuukautta ennen julkaisua julkaisutoimikunnan voimin ja taitto tapahtuu myös vapaaehtoisvoimin.

Kuka voi kirjoittaa Fideksen blogiin? 

Järjestöllämme on myös tämä blogi, jonne tekstejä on julkaistu satunnaisesti aina sopivien kirjoittajien ja aiheiden löydyttyä. Blogin mahdollisuudet varsinkin tällaisena etäaikana ovat kuitenkin rajattomat ja tänä syksynä voimmekin keskittyä julkaisutoimikunnan laajentamiseen. 

Blogi alustana tarjoaa hyvän väylän keskustelunaloituksille ja uusien, teologisten, aiheiden esille nostamiseen. Varsinkin tällaisena syksynä, kun spontaaneja kahvipöytäkeskusteluja teologitovereiden kanssa etäluentojen tauoilla on haastavaa toteuttaa, voi Fideksen julkaisutoiminta olla oikea väylä kanavoida pohdintoja suuremmallekin yleisölle kuin vain omalle kaveriporukalle ja löytää samasta aiheesta kiinnostuneita uusia tuttavuuksia. Sisällön ei tarvitse olla kovin vakavaa ja syvällistä (saa olla myös sitä!), vaan sisältöä voi tuottaa myös kevyesti ja hauskasti (memet voi lähettää suoraan Discordiin) – ainoa vaatimus on, että se jollakin tavalla liittyisi teologiaan. Olemme ainejärjestönä jäseniämme varten ja julkaisutoiminnassakin pyrimme tuottamaan sisältöä teologeilta teologeille – emme olemaan valtakunnan ykkösmedia. Tämä voi olla turvallinen paikka julkaista vaikka se aivan ensimmäinen kirjoituksesi sieltä pöytälaatikosta – tai unohtuneesta kansiosta työpöydältä. Parhaimmillaan ainejärjestön blogi tarjoaa väylän kehittää omia taitojaan turvallisessa ympäristössä, opintojen ohessa, verkostoitua ja laajentaa omaa käsitystä maailmasta niin lukijana kuin kirjoittajanakin.

Jos innostuit ja haluaisit olla mukana tuottamassa sisältöä Fideksen julkaisuihin, voit kirjoittaa esimerkiksi yhdestä kolmeen lyhyttä blogitekstiä syksyllä mieleisestä aiheesta yksin tai muutaman kaverin kanssa, omien aikataulujesi ja sanottavasi puitteissa. Kaikki tekstit luetaan ennen julkaisua, joten rohkeasti vain kirjoittelemaan! Mikäli intoa ja tekijöitä löytyy, voi blogiteksteihin liittää myös keskustelutilaisuuksia aiheeseen liittyen järjestön somekanavissa, joko tekstin, äänen tai videon muodossa. (Perinteinen Viiniä ja teologiaa -ilta on usein vastannut tällaista keskustelutilaisuutta.) Fideksen podcastiin etsimme myös innokkaita tekijöitä!

Kerro innokkuudestasi laittamalla viestiä sihteerin sähköpostiin (sihteeri.fidesostiensis@gmail.com), niin pääset osaksi Fideksen omaa julkaisutoimikuntaa! 🙂