Mitä Fides tekee? Spirre vastaa

Yleistä:
Fideksen hallitukseen kuuluu spirre eli spiritualiteettivastaava. Tällä hetkellä, vuoden 2020 hallituskaudella spirrenä toimin minä, kolmannen vuoden opiskelija Olli Sairanen. Kuten spiritualiteettivastaavan nimestä voi päätellä, on spirren vastuulla hallituksessa erityisesti hengellisyyteen liittyvät asiat. Hengellisyys on ihmiselle parhaimmillaan hyvä voimavara, ja spirren virkaa voi pitää tärkeänä vaikkapa siksi. Seuraavassa blogitekstissä käyn hieman läpi esimerkiksi spirren vastuualuetta, sitä miten minusta tuli spirre, ja sitä miten poikkeusaika on vaikuttanut spirren tehtäviin.


Spirren tehtävistä:

Spirren pääasiallisena tehtävänä on huolehtia viikottaisten hartauksien järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa normaaliaikana hartauden pitäjän sekä kanttorin hankkimista ja siitä huolehtimista, että vartin mittainen päivähartaus tulee järjestettyä klo 12 Genesis-kappelissa. Kuitenkin, näin poikkeusaikana, on hartauksia julkaistu (pääosin itseni toimesta) Fideksen Facebook-sivuille. Spirre voi lisäksi sopia muusta toimialueeseensa liittyvästä toiminnasta muiden tahojen kanssa, pääosin spirren oman sähköpostin välityksellä. Sähköpostia kannattaa siis pitää silmällä ja olla itsekin aktiivinen sen suhteen. Poikkeusaikana on toiminnasta sopiminen ollut kuitenkin luonnollisesti haastavaa. Normaalisti spirren vastuualueeseen kuuluu paljon enemmänkin kuin vain hartaudet, esimerkiksi mahdolliset ekskursiot, sekä vuosijuhlamessu. Nyt korona-aikana työnkuva on käytännössä kuitenkin supistunut pelkästään hartauksiin, kun tapahtumia on ollut vähintäänkin
haastavaa suunnitella saati toteuttaa. Ikävää on ollut ennen kaikkea se, että yhteisiä hartauksia ei ole voitu viettää normaaliin tapaan, vaan ne ovat siirtyneet verkkoon. Ihmisiä olisi kuitenkin mukava tavata livenä yhteisen hartauden merkeissä.


Miten minusta tuli spirre:

Hain spirren virkaa, sillä tehtävä kuulosti mielenkiintoiselta ja joltain sellaiselta, mitä en ollut koskaan aiemmin tehnyt. Lisäksi ehdokkaita ei muistaakseni minun lisäkseni spirren tehtävään ollut, mikä helpotti sitä, että juuri minä sain spirren pestin. Näin vuoden kääntyessä loppua kohti voin todeta, että kyllä tämä oli aivan uudenlainen kokemus, vaikkakin korona sotki spirren normaaleja työtehtäviä jonkin verran.

Terveiset seuraavalle spirrelle:
Tehtävässä pärjää hyvin normaaleilla vuorovaikutustaidoilla. Ihmeitä ei tarvitse esittää. Spirrelle suunnatut ohjeistukset ovat kattavat ja hyvät. Sanoisin, että tärkeintä on, että lähtee mukaan avoimella mielellä. Erityisenä motivaattorina voisin vielä mainita loppuun, että tämä on
kuitenkin ainutlaatuinen hallitusvirka, jota ei muilla kuin teologisilla ainejärjestöillä ole.