Pöytäkirja 10.5.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Tiistai 10.5.2015 klo 13:00, Puheenjohtajan asunto

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Uusien jäsenten hyväksyminen
7. Kevään pöytäkirjojen allekirjoittaminen ja julkaisu
8. META
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
10. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:44.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Sara Salonen, Saga Boberg, Miika Kähkönen, Anna Mustonen, Iiro Pyrhönen, Sanna Maunu, Jani Kaaresalo, Ella Posti, Sonja Korhonen ja Nelli Järvelä.
Saga Boberg poistui klo 14:16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 9.4.2015 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksytään.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään esityslista.

5. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Saga: Kesäteologi-ilta pidetty, hyvää pohdintaa; ensi viikolla viimeinen päivähartaus.
Miika: Juuso lähettää viimeiset savet he datet; opintotukikoris meni hyvin.
Anna: Tilinpäätökset pitää vielä tulostaa.
Iiro: Viime viikolla ei ollut liikuntaa, viimeinen vuoro 30.5. Ensi syksyn vuorot vielä haussa. Gloria Patrista ei ole vielä kuulunut, tänään FC Fideksen saunavuoro Männikköniemessä.
Sanna: Sopot ja kopot kokoontuivat eilen, vuoden opettaja –äänestys, SYL:llin linjapaperi; Savonlinnan kampukselta siirtyvien lisäksi Joensuuhun saattaa tulla vielä 100 ylimääräistä opiskelijaa (yht. 900 opiskelijaa), Elli rakentaa 730 asuntoa; syksyllä järjestetään alumneille jotain.
Jani: Ei mitään erityistä.
Sara: Fidekselle saadaan kannattajajäseniä TYT:ltä
Ella: Tuutorienhautajaiset menivät hyvin, kesäbileiden suhteen ongelmia järkkärien löytämisen kanssa.
Sonja: Vappumunkit tehty, päivähartaukset pyörineet hyvin
Nelli: Ei mitään erityistä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen
Asia: Netta Lamminmäki esittelee uudet jäsenhakemukset.
Esitys: Hyväksytään uudet alumnijäsenet ja poistetaan heidät varsinaisista jäsenistä.
Katja Niskala hakee alumnijäsenyyttä.
Päätös: Esityksen mukaan.

7. Kevään pöytäkirjojen allekirjoittaminen ja julkaisu
Asia: Jani Kaaresalo on tulostanut pöytäkirjat, pöytäkirjantarkistajat ovat ne tarkastaneet
Esitys: Tarkastetaan ja allekirjoitetaan ja viedään ne teologisen aulaan ilmoitustaululle
Päätös: Esityksen mukaan.

8. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
Hanna Kuusisto (perusnakki)
Sami Miettinen
Sanni Kuittinen
Veera Kananen
Juho Jokela
Juuso Sikiö (varmanakki)

Iiro lähtee kreikan kurssin kehittämisryhmään.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta elokuussa.
Esitetään elokuuta.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:29.