Pöytäkirja 11.4.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Maanantai 11.4.2016 klo 14:30 Genesis kappeli

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Vuosijuhlan tilanne
6. Haalarinkastajaisten tilanne
7. TYT-sitsi
8. Nakkimerkit
9. Vappu
10. Kirjan ja ruusun päivä
11. Jerusalemin matkan palaute
12. META
13. Seuraavan kokouksen ajankohta
14. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.34

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

4. Ilmoitusasiat
Asia:
4.2. Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Anna: Ei ihmeellistä.
Netta: Rahastonhoitajalla tehtävää, haalarimerkit hyväksytty, kirjabasaari on järjestymässä.
Annika: Kopo-jaoston sähköisen tentin kehittämisestä palautetta/kehitettävää. Viime viikolla kopo-jaoston kokous. Henni Nevalaiselta kutsut 18.4 oleville opettajan pedagogisten opintojen palautetilaisuuteen, sinne palautteet, aika 8.30-10.00, Facebookissa päätetään kuka edustaa hallitusta. Miika Kähkönen tuuraa soveltavien opintojen kokouksessa. Palautekysely onnistui hyvin.
Saga: Paljon tehtävää, 40 ihmistä päivähartaudessa viimeksi. Tehtävää delegoitu, Iiro Pyrhönen ottaa teologi-illan ja Nelli Järvelä järjesti lauluillan. Ekumeeninen ristisaatto on hoidossa. IKTS edistyy, hahmottuu toiminta. Markus Fräntilä on lanseerannut uuden opiskelijamessun.
Hanna: Haalarinkastajaiset ensi viikolla, maanantaina 11.4 kokous. Perjantaina Lapsettaa-leikki-ilta, kokeillaan.
Sonja: Hartaus meni hyvin, tarjoilu oli riittävä. Vuosijuhlien tarjoiluvalmistelu hoidossa, avustusta saadaan.
Sanna: Sopojaoston kokous tänään 11.4. Kiusaustiedote hallussa. Alumneista ei ole kuulunut sitsien piirissä. Opintotukiasiasta tietoa, hallussa, pidetään mahdollisesti tiedotus tulevista leikkauksista.
Iiro: Vuorot pyörivät normaalisti, Gloria Patriin etsitty osallistujia. Myös Fidekseltä etsitty Opintotukikoris 2016-tapahtumaan henkilöitä mahdolliseen joukkueeseen.
Sara: Ulkosuhteita hoidettu, Sitsit helsingissä, mukavaa oli, luotiin kontakteja. TYT-sitsit tulossa, 7 TYT:läistä tulossa. Kiirettä, mukana sitseissä ja haalarinkastajaisissa, paljon tehtävää. Keskusteltu vuoden 2017 vuosijuhlista.
Paikalla: Sara Salonen, Netta Lamminmäki, Annika Juurikka, Iiro Pyrhönen, Saga Boberg, Sonja Korhonen, Hanna Möttönen, Sanna Maunu, Anna Mustonen
Päätös: Esityksen mukaan.

5. Vuosijuhlan tilanne
Asia: Vuosijuhlavastaava Anna Mustonen esittelee vuosijuhlien tilanteen. Miika Kähkönen esittelee vuoden 2017 vuosijuhlien tilanteen
Anna: 61 osallistujaa tulossa. Kimmelin kanssa sovittiin kukka-asetelmat, narikka Kimmelin puolesta, n. 100 euroa. Budjetti OK, kukitukset ostettava juhlapuhujille ja muille, tarvitaan puheenjohtajan allekirjoitukset. Ohjelmalaput ja istumajärjestykset sekä laulujutut hoidetaan. Puheosuuteen iltapäivällä Laura Witick tulee puhumaan opiskelijan puhevuoron.
Netta: Kirjabasaariin tulossa kirjoja Sacrumilta. Hannu Mustakallio sekä Paavo Kettunen tulossa myymään kirjojaan. Myydään kahvituksen yhteydessä. Teologisen aikakauslehden ständi tulee pitämään Tomi Tabell, sekä Vesa Engström tulossa myymään Pappisliiton puolesta, myös kahvituksen yhteydessä, AT102. Periscope-lähetys?
2017-vuosijuhlat: Kokous viime viikolla, savet he date-kutsut mietittiin, suunniteltiin paikkoja, haalarimerkit, vuosijuhlaviikko yms.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.

6. Haalarinkastajaisten tilanne
Asia: Toimintavastaava Hanna Möttönen esittelee haalarinkastajaisten tilanteen
Hanna: Tänään kokous, yhteydessä Pistikseen. Suunnitellaan rastit, haalarit ovat tulossa. Asiat selkeytyvät. Raha-asia hoidossa.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.

7. TYT-sitsit
Asia: Puheenjohtaja Sara Salonen ja varajäsen Ella Posti esittelevät sitsejen tilanteen. Päätetään ovatko pistisläiset tervetulleita sitseille, vaikka he eivät osallistukaan järjestämiseen. Pistisläiset ovat tervetulleita 12e lippuhinnalla.
Sara: Sanna Koski ja Sara Salonen valmistavat ruuat. Netta Lamminmäki pitää hartauden. Sara Salonen ja Rasmus Tillander toimivat toastmastereina. Järjestyksenvalvoja Juuso Sikiön palkkio hoidetaan. Virallista jatkopaikkaa ei vielä päätetty.
Esitys: Pistisläiset ovat tervetulleita 12e lippuhinnalla.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

8. Nakkimerkit
Asia: Nakkimerkki on ainejärjestöjen Ablaut, Echo, Fides Ostiensis, Godis, Iskra, Lingtwisti ja Täky universaali lihaton toimeksianto. Nakkimerkin tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä hallitustehtävien ulkopuoliseen ainejärjestötoimintaan. Perusajatuksena on, että aktiivisuus ainejärjestön toimintaa avustavissa pienissä ja suuremmissa tehtävissä eli ”nakeissa” oikeuttaa saamaan suoritukseen sopivan merkin kiitoksena, korvauksena ja kannustimena. Lukuvuoden aikana kerätyt nakkisuoritukset arvioidaan ainejärjestökohtaisesti kyseisen lukuvuoden lopussa. Merkit on perinteisesti luovutettu niiden omistajille yhteisessä tilaisuudessa eli perinteisissä Kesäbileissä.
Esitys: Keskustellaan, keitä nakkimerkeillä palkitaan, ja milloin niitä jaetaan. Esitetty, että Kesäbileissä jaetaan nakkimerkit. Hallitus tarjoaa apuja, jos Hanna ei ole paikalla.
Päätös: Hallitus on keskustellut nakkimerkkien saajat ja Facebookissa keskustellaan tarkemmin.

9. Vappu
Esitys: Keskustellaan vapun tapahtumien tilanteesta.
Sara: Jäsenistöltä palautetta vapusta, ostetaan grilli. Mahdollisesti grillailua ev.lut. kirkon takana. Sonja valmistaa munkkeja, saa apua. Vappumarssin mukana Ilosaareen josta kirkon taakse grillaamaan.
Hanna: Lallin kukitus-tapahtumasta mahdollisesti laajempi?
Päätös: Vapusta on keskuteltu, perustetaan vapputyöryhmä, Sara ja Hanna delegoi.

10. Kirjan ja ruusun päivä
Asia: Kirjan ja ruusun päivänä 23.4 kukin ainejärjestö voi lahjoittaa valitsemalleen hyvälle opettajalle ruusun ja diplomin (jotka ISYY kustantaa).
Esitys: Valitaan ruusun ja diplomin saava opettaja.
Annika: Palkitaan yksi tai pari, Maarit Hotaselle ilmoitetaan kuka palkitaan. Mahdollisesti lyhyt perustelu. Järjestetään diplomin luovutus, ja palkitseminen on torstaina 21.4.
Päätös: Valittiin Ilkka Huhta diplomin saajaksi, palkitaan luennolla 12.45 torstaina 21.4, lyhyt perustelu sovitaan Facebookissa.

11. Jerusalemin matkan turvallisuusasiakirjan hyväksyminen
Asia: Puheenjohtaja esittelee matkanjohtaja Kari-Antti Kitusen laatiman turvallisuusasiakirjan
Esitys: Hallitus hyväksyy sillä muutoksella että kaksi nimenkirjoitusoikeudellista allekirjoittaa turvallisuusasiakirjan koulutuspoliittisen vastaavan sekä matkanhoitajana kanssa.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

12. Jerusalemin matkan palaute
Asia: Jerusalemin matkalaiset ovat kyselleet tietoja matkan järjestystavasta ja siihen liittyvistä päätöksistä. Fideksen kantaa kysyttiin myös matka-avustusten jakoon.
Esitys: Puheenjohtaja Sara Salonen ottaa vastaan palautetta ja esittelee matkalaisille retkestä tehdyt päätökset parhaansa mukaan. Jerusalemin matkasta osaltaan vastannut Annika Juurikka tekee avoimen palautelomakkeen, joka lähetetään matkalaisille. Matka-avustukset jaetaan tasapuolisesti kaikille reissuun osallistuneille. Myös matkanjohtajalle. Kari-Antti Kitunen toimittaa tositteet ja raportit rahastonhoitaja Netta Lamminmäelle.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

13. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
Netta: Veera Kananen lupautui avustamaan kirjaston kanssa. Vapun jälkeen siivotaan kaappi.
Sara: Kiitollinen hallituksen toiminnasta ja toisten tsemppaamisesta.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous pidetään torstaina 28.4 klo 15.00

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14.