Pöytäkirja 18.10.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Tiistai 18.10.2016 klo 10.00 paikassa AT104

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle sihteeri
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Uudet jäsenet
7. Sponsorisopimus pappisliiton kanssa
8. Alumnipäivä
9. Valamoekskursio
10. Approt Bunsenin kanssa
11. Muutos Pietarin matkan ajankohtaan
12. META
13. Seuraavan kokouksen ajankohta
14. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:10.

2. Valitaan kokoukselle sihteeri
Esitys: Annika Juurikka.
Päätös: Valitaan Annika Juurikka sihteeriksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Nelli Järvelä, Sanna Maunu, Iiro Pyrhönen, Hanna Möttönen, Saga Boberg, Ella Posti, Sara Salonen, Annika Juurikka ja Miika Kähkönen. Miika Kähkönen saapui klo 10:33.
Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Vaihdetaan kohtien 6. ja 7. paikkaa. Hyväksytään.

5. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Nelli: Fuksiaiset oli, tuutorirasti tapahtui.
Sanna: Sopojaosto viime maanantaina 20 min, listalla sopo- ja kopojaostojen yhdistäminen.
Iiro: 4.10. liikuntailtapäivä, Fides pelaamassa jalkapalloa hyvällä miehityksellä. Huomenna salibandyliigan avaus.
Hanna: SKY:n yhteistyöpeli-ilta suunnitteilla.
Saga: Lauluilta feat. Matti Turunen (Anna piti), torstaina Pekka Iivonen teologi-illassa. IKTS ihan pian, markkinointi tehostuu koko ajan. Karjalanpiirakkatalkoot sovittu. Ekskursioita, Valamo, körttiseurat, Tuomasmessu. Yksi vapaa hartausvuoro. Ensi viikolla ekumeeninen vastuuviikko, jonka tiimoilta ohjelmaa.
Ella: Fuksiaiset menivät ihan hyvin. Vapaa-ajan jaostossa puhetta ISYY:n ensi vuotisesta mahdollisesta jv-koulutuksesta. Järjestöpäivät ensi viikolla, Fides myy merkkejä tiistaina. 29.11. Vapaa-ajan jaoston pikkujoulut, uusi ja vanha hallitus ovat tervetulleita mukaan. Warjot 31.10. Educalla (E215).
Sara: Ulkosuhteet hoidossa viikonloppuna TYT:n hellässä huomassa. Strategiasuunnitelmatyöryhmään ei tunkua. Sääntömuutostyöryhmä keruuseen. Pizzaa ja kesätöitä-ilta oli menestys, väkeä yli 30.
Annika: Tehtiin Fideksen uutiset.
Miika: Paikkoja kilpailutetaan vielä, sponsorihakemuksia tehtävänä.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Uudet jäsenet
Asia: Rahastonhoitaja Netta Lamminmäki esittelee uudet jäsenhakemukset
Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet.
Päätös: Netta ei ollut paikalla, joten asiaa ei voitu käsitellä tässä kokouksessa.

7. Alumnipäivä
Asia: Sosiaalipoliittinen vastaava Sanna Maunu ja puheenjohtaja Sara Salonen esittelevät alumnipäivän tilanteen.
Kysymyksiä vastavalmistuneille päiväkahveilta. Alumnit tahtovat meiltä messun, vapaaehtoisia otetaan vastaan. Jatkopaikka ja ruokapaikka hiukka auki.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Sponsorisopimus Pappisliiton kanssa
Asia: Fides ja Pappisliitto solmivat sponsorisopimuksen kahden vuoden välein. Puheenjohtaja Sara Salonen ja varapuheenjohtaja Miika Kähkönen ovat käyneet sopimuksen läpi Pappisliiton edustajan Vesa Engströmin kanssa.
Esitys: Puheenjohtaja esittelee sopimuksen hallitukselle ja se hyväksytään.
Päätös: Esityksen mukhaan

9. Valamoekskursio
Asia: Spiritualiteettivastaava Saga Boberg esittelee ekskursion tilanteen
Helsingin osalta maksimilähtijämäärä 20, Joensuun osalta 30. Helsingin ilmoittautuminen avattu, englanninkielinen opastus mahdollinen. Busseja kilpailutetaan ja rahoituskuvioita mietitään. Bussit maksetaan avustuksilla. Matkan hinnaksi 5€. Ortodoksit megeen. Perjantain ohjelmaksi ehtoopalvelusta tms.
Esitys: Asetetaan matkan hinnaksi 5€ ja otetaan ortodoksit mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Yhteistyöapprot Bunsenin kanssa
Asia: Ella Posti esittelee yhteistyötilanteen kemianopiskelijoiden ainejärjestön, Bunsenin kanssa ja kerää hallituksesta tarvittavat avustajat approjen järjestämiseen
Haalarimerkit tehty. 24.11., tai kun merkit ovat saapuneet. Fidekseltä Sara, Sami ja Ella hoitamassa. Marrasappro. Passin hinta 5€. Haalarimerkkejä 300. Seuraava valmistelutapaaminen huomenna.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

11. Muutos Pietarin matkan ajankohtaan
Asia: Viime kokouksessa päätetty ajankohta Pietarin matkalle oli 18.-21.5.2017. Myöhemmin kävi ilmi, että kirkonpäivät osuvat samaan ajankohtaan. Spiritualiteettivastaava Saga Boberg esitti mahdollisuutta lähteä kirkonpäiville Fideksen voimin. Mietitään onko Pietarin reissulle parempaa ajankohtaa.
11.-14.5. toinen mahdollinen ajankohta.
Esitys: Jätetään pöydälle osastonjohtajan matkan vuoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

12. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
IKTS hoituu.
Miika kävi auditoinnissa keskustelemassa teologisessa opiskelemisesta, palautteen annosta yms. Meillä menee hyvin. Palautteenantokulttuuria edistettävä.
Sara & syyskokous: Toimintasuunnitelma on tehtävä ja hyväksyttävä ennen kokouskutsun lähettämistä. Jokainen toimiala tekee oman osa-alueensa tämän viikon aikana.
Iiro kyseli kirjastoprojektista.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään perjantaina 28.10. klo 15:00.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:17.