Pöytäkirja 19.10.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Maanantai 19.10.2015 klo 15.00, Sali AT103

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
7. Ilmoitusasiat
8. Uudet jäsenet ja alumnijäsenet
9. Teologien retki Jerusalemiin
10. Pankin vaihtaminen
11. Fideksen ehdotus opiskelijajäseneksi perustutkintokoulutuksen toimikuntaan
12. Hallituksen koko ja tehtävänjako
13. META
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
15. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Läsnä: Noora Mattila, Kari-Antti Kitunen, Katja Räsänen-Vesala, Emilia Heikkinen, Jani Kaaresalo, Julianna Räty, Anna Mustonen, Annamari Juurakko, Anna Ojala
PLO: Juuso Sikiö, Iiro Pöyhönen, Verna Paakkinen, Henriikka Talvensaari, Sallamaari Hyrkäs, Hannu Kuha ja
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Asia: Hallituksen kokous 19.10. on avoin Fideksen jäsenistölle.
Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi hallituksen ulkopuolisille jäsenille.
Päätös:

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Esitys: Esitetään Emilia Heikkistä ja Anna Mustosta
Päätös: Valittiin Emilia Heikkinen ja Anna Mustonen pöytäkirjantarkastajiksi

6. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen 21.9.2015 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

7. Ilmoitusasiat
Asia: 7.1. Fideksen kummipäiväkotivastaavat esittäytyvät.
Verna Paakkinen, Henriikka Talvensaari ja Annamari Juurakko esittelivät kummipäiväkotia ja siihen liittyvää toimintaa.
7.2. Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
7.2.1. Katja Räsänen-Vesala toteuttaa Apokryfit ”rage-avautumis”-teemalla, kirjastotalkoot pyritään taas järjestämään.
7.2.2. Pöytäkirjat tulevat syksyn osalta nettisivuille, nyt kun ne on saatu tarkastetuiksi.
7.2.3. Fuksiaiset menivät kaiketi hyvin, koska risuja ei ole tullut. Alias-ilta on tulevana keskiviikkona Pistiksen kanssa. Ensi viikolla on Warjo-bileet. Yritetään järjestää kaikkea kivaa, mutta toimintavastaava ei pääse itse niihin paikalle.
7.2.4. Teologi-ilta pappisliiton vetämänä sai paikalle mukavasti väkeä, jatkossa huolehdittava ajankohdan sopivuudesta erityisesti fukseille. Punaisen veisukirjan lauluillassa oli tosi paljon porukkaa ja oli kivaa. Alumnipäivän messu on valmistelussa. Ensi kuussa tulossa virsilauluiltaa ja teologi-iltaa.
7.2.5. Rahastonhoitaja ja tietotekniikka eivät toimi yhteen. Kirjatilaus on saapunut lopultakin.
7.2.6. Juhlavastaava on alkanut ajatella puurojuhlaa ja Fideksen 20-vuotisjuhlakomitean kokoamista.
7.2.7. Sihteeri ei ole tehnyt mitään.
7.2.8. Puheenjohtaja oli kivoilla Pistiksen vuosijuhlilla ja on suunnitellut syyskokousta.
7.2.9. Petri Karttunen lahjoitti Fidekselle runsaasti kirjoja myytäväksi.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

8. Uudet jäsenet ja alumnijäsenet
Esitys: Hyväksytään Ronja Silvennoinen, Vilma Kiljunen, Anne Pulkka, Armi Vuorinen ja Liisa Ruusukallio Fides Ostiensis ry:n jäseniksi ja Satu Konsti ja Sanna Mertanen Fides Ostiensis ry:n alumnijäseniksi.
Päätös: Hyväksyttiin Ronja Silvennoinen, Vilma Kiljunen, Anne Pulkka, Armi Vuorinen ja Liisa Ruusukallio Fides Ostiensis ry:n jäseniksi ja Satu Konsti ja Sanna Mertanen Fides Ostiensis ry:n alumnijäseniksi.

9. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Jerusalemin matkaa järjestävän työryhmän kokoonpano muuttuu, Katja Niskala siirtyy pois matkanjärjestämistehtävistä. Katja ja Atte Hokkanen ovat koonneet yhteenvedon matkan suunnittelusta ja ohjeet järjestämiseen ensi vuoden toimijoita varten.
Esitys: Katsotaan läpi ja tarkistetaan alustava versio ohjeesta. Muotoillaan ohjeistus siitä, jos matka peruuntuu kokonaan, ja lisätään se asiakirjaan.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. Pankin vaihtaminen
Asia: Pyhäselän paikallisosuuspankissa tapahtuneiden muutosten ja hintojen korotusten takia Fides vaihtaa pankkia.

10.1. Asiakkuuden lakkauttaminen Pyhäselän Paikallisosuuspankista
Esitys: Lakkautetaan asiakkuus Pyhäselän Paikallisosuuspankista (OmaSP) asiakkuuden irtisanomisajan puitteissa.
Päätös:
10.2. Tilin avaus Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin
Esitys: Esitetään avattavaksi kaksi pankkitiliä Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin. Tilinkäyttöoikeudet myönnetään Anna Riitta Elina Mustonen, Katja Paula Johanna Räsänen-Vesala ja Noora Helmi Emilia Mattila
Päätös: Päätettiin avata uudet pankkitilit Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin. Myönnetään tileille käyttöoikeudet esityksen mukaisesti.

11. Fideksen ehdotus opiskelijajäseneksi perustutkintokoulutuksen toimikuntaan
Asia: Jokainen filosofisen tiedekunnan ainejärjestö saa ehdottaa yhtä jäsentä opiskelijajäseneksi toimikuntaan ja ehdotetuista ylioppilaskunta valitsee kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Perustutkintokoulutuksen toimikunnan varsinaisiin tehtäviin kuuluu mm. uusien opetussuunnitelmien läpikäynti. Puheenjohtaja Noora Mattila esittelee avoimen haun kautta tulleet hakemukset. Valitaan hakijoiden joukosta soveltuvin ehdokas, jota Fides ehdottaa opiskelijajäseneksi toimikuntaan.
Esitys: Esitetään valittavaksi Hannu Kuha Fides Ostiensiksen ehdokkaaksi opiskelijajäseneksi perustutkintokoulutuksen toimikuntaan.
Päätös: Valittiin Hannu Kuha Fides Ostiensiksen ehdokkaaksi opiskelijajäseneksi perustutkintokoulutuksen toimikuntaan.

12. Hallituksen koko ja tehtävänjako
Asia: Keskustellaan, ovatko hallitustoimijoiden tehtävänkuvat ajan tasalla, ja onko hallituksen kokoa tarvetta esimerkiksi pienentää.
Esitys: Tehdään tarvittavat muutokset hallitustoimijoiden tehtävänkuvauksiin
Päätös: Päivitettiin hallituksenjäsenten toimenkuvia. Päätettiin esittää sihteerin ja atk-vastaavan toimenkuvien yhdistämistä ja näin ollen hallituksen koon pienentämistä yhdistyksen kokoukselle.

13. Muut esille tulevat asiat
Asia: META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

Ei muita esille tulevia asioita

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 2.11. klo 14:00

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00

Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
puheenjohtaja sihteeri

Emilia Heikkinen Anna Mustonen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja