Pöytäkirja 2.2.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Maanantai 2.2.2016 klo 14.00 AT102

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Vuosijuhlan tilanne
6. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa -seminaarin tilanne
7. Haalarimerkkitilaus
8. Ylimääräisten junalippujen käyttö
9. Teologien retki Jerusalemiin
10. Teologikoulutuksen toimikunnan edustaja
11. Tilinpäätöksen esittely ja sen hyväksyminen
12. Uusien jäsenten hyväksyminen
13. Jäsenrekisterin rekisteriselosteen päivittäminen
14. Kevätkokouksen päivämäärä
15. META
16. Seuraavan kokouksen ajankohta
17. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:05

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Sara Salonen, Jani Kaaresalo, Saga Boberg, Hanna Möttönen, Nelli Järvelä, Sonja Korhonen, Sanna Maunu, Ella Posti, Annika Juurikka, Iiro Pyrhönen, Netta Lamminmäki ja Anna Mustonen.
Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään uusien jäsenten hyväksyminen, jäsenrekisterin rekisteriselosteen päivittäminen ja kevätkokouksen päivämäärä omiksi kohdikseen.
Päätös: Hyväksytään

4. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Sanna Maunu: Sopon sähköpostin toimivuudessa ongelmia
Hanna Möttönen: Asiat rullaa, tulossa tapahtumia; henkailuiltoja voisi järjestää esim. viikolla 8, myös keskiviikkoisin voitaisiin järjestää henkailua; hankifutista suunnitteilla; viikolla 6 laskiaisrieha nuorten aikuisten kanssa; 11.2 epäystävänpäivä Marksissa, johon pyydetään hallituslaisia pyytämään teologikavereitaan mukaan; lautapeli-iltoja ja lapsettaa-iltoja. Delegoidaan bileet Ella Postille, myös puheenjohtaja voi auttaa. Fideksen nimessä voisi ostaa järjestön jäsenille yrityslippuja.
Ella Posti: Epäystävänpäivän suunnittelua, tapahtumavastaavan sähköposti myös Ellan käytössä. Mukana myös St. Patrick’s -sitseillä.
Annika Juurikka: Kausi alkanut hyvin palavereissa; kouken ensimmäisessä kokouksessa turnit, ops-uudistus ja tärkeät päivämäärät, palautepäivää ollaan uudistamassa; viikko sitten kopojaoston kokous, jossa suunniteltiin edunvalvojien brainstormaus-iltamia, puhuttiin vaihtareista ja heidän saamisestaan mukaan ainejärjestöjen toimintaan, puhuttiin flipped classroom -mallista, jossa pyritään uudistamaan yliopiston opetusmenetelmiä; valitusviikko tulossa, jäsenistöä infottava, pj:n kanssa Helsingin reissu; Israelin matka toteutuu.
Iiro Pyrhönen: 1.2. vuoron peruminen johtui tilojen varaussotkusta, tulevien vuorojen järjestämistä selvitellään, vuorojen suhteen tulossa katkoksia, järjestetään kirkonrotan peluuta helmi-maaliskuussa; ehdotettu opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä sählypeliä keväälle.
Netta Lamminmäki: ensimmäinen lasku maksettu (Nefa 2015): ongelmia Dropboxin kanssa: uusia jäseniä tulossa; vastaanotettu kansioita, pankissa käyty.
Anna Mustonen: Kalenteri tullut teologian käytävän seinälle.
Jani Kaaresalo: Fideksen sivujen kalenteria voisi päivittää, jätetty pyyntö saada materiaalia Ilmestykseen.
Sara Salonen: Uuden hallituksen kokoonpano pitää vielä ilmoittaa muutamille tahoille; pankkiasiat ok; Kotirannan ja Mustakallion kanssa keskusteltu kiusaamisongelmasta, tehdään yhteistyössä hallituksen kanssa posteri aiheesta; pj ja vara-pj tapaavat Mustakalliota säännöllisesti; KTS:n kokouksessa keskusteltu Kuolema-symposiumista, hallituslaisia on pyydetty avustamaan, ohjeistusta tulossa, pj mukana symposiumin suunnitteluryhmässä; järjestöjaoston kokous missattu, seuraavaan hallituksen kokoukseen tulee pöytäkirja; viime perjantaina Annikan kanssa pappisliiton saunailta, suunniteltu Fideksen ja TYT:n yhteistyötä.
Saga Boberg: Vuosijuhlamessun suunnittelu edistynyt; ekumeenista ristisaattoa suunniteltu, pappi varattava; teologi-iltoihin ja lauluiltoihin suunnitelmia; päivähartauksien suunnitelma työn alla; IKTS-palaveri meni hyvin; laskiaistoimintaa tulossa; evankelioimisen päivät suunnitteilla; yhteistyötä TYT:n spirren kanssa; ekskursio Taizé-messuun 7.2.; yhteistyötä suunnitteilla TSF:n kanssa; päivähartauksista pitäisi kerätä palautetta esim. kiinteän palautelomakkeen avulla; Sonjan kanssa mukana ryhmässä, jossa suunnitellaan opiskelijamessuja.
Nelli Järvelä: Ei vielä mitään erityistä, auttaa iltojen järjestämisessä.
Sonja Korhonen: Päiväkahvit menneet hyvin; pankkikortti kunnossa; laskiainen tulossa, pullakulut jaetaan Fideksen ja nuorten aikuisten kesken, päiväkahvien kolehdista ilmoitettava selkeämmin.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

5. Vuosijuhlan tilanne
Asia: Vuoden 2016 vuosijuhlista vastaava Anna Mustonen esittelee vuosijuhlan järjestelyjen tilanteen. Päätetään vuosijuhlapäivän (Fides-päivän) teema. Vuoden 2017 vuosijuhlavastaava Miika Kähkönen selvittää 20-vuotisjuhlien tilanteen
Esitys: Kootaan hallituksen sisältä ryhmä, joka tulostaa ja postittaa save the date –kutsut 2017 vuoden vuosijuhlaan valituille henkilöille. Anna Mustonen on aloittanut tarjouspyyntöjen lähettämisen useisiin paikkoihin. Ehdotetaan vuosijuhlan teemaksi ”väliinputoajat”. Anna laittaa kyselyn Facebookiin.
Päätös: Hyväksytään teema, katsotaan tarjouspyyntöjä. Päätetään Facebookissa, kun Anna on esitellyt vaihtoehdot tarjouksista.

6. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa -seminaarin tilanne
Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet kertovat seminaarin tilanteesta.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Yritetään keksiä jotain uutta, Salomaan Heikki haluaa kuulla ideoita, reformaation juhlavuosi huomioitava. Pappeus, opettajat, yhteiskunta, kansainvälisyys ja kieli ideoina.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Haalarimerkkitilaus
Asia: Katsotaan onko haalarimerkkiehdotuksia tullut, käydään ne läpi ja valitaan parhaat vaihtoehdot. Päätetään määrät paljon tilataan
Esitys: Jani Kaaresalo laittaa tilauksen eteenpäin mikäli haalarimerkit saadaan valittua. Jatketaan ehdotusten jättöaikaa Facebookissa. Ehdotetaan merkkien myyntiä myös nettisivujen kautta. Painatusfirma päätettävä, Netta kilpailuttaa. Otetaan neljä eri merkkiä: hallitusmerkkejä 50, muita 200 per merkki.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
8. Ylimääräisten junalippujen käyttö
Asia: Fideksellä on 8 ylimääräistä junalippua välille Joensuu-Helsinki (suunnalla ei väliä)
Esitys: 4 lipuista käytettäisiin 10.2-11.2 kun puheenjohtaja ja hänen avec Misa Lehtinen lähtevät edustamaan Fidestä TYT:n vuosijuhlille. Puheenjohtaja on alustavasti puhunut loppujen lippujen käytöstä yhteistyöhön TYT:n kanssa. Fideksestä kaksi edustajaa TYT:n sitseille ja TYT:ltä kaksi edustajaa Fideksen sitseille. Neljä lippua menee TYT:n vuosijuhlamatkaan, loput päätetään tuonnempana.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

9. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Koulutuspoliittinen vastaava on ollut yhteydessä matkatoimistoon ja kertoo tämänhetkisen tilanteen
Esitys: Matka onnistuu 13 lähtijällä. Heitä pitää informoida, samoin matkanjohtajaa. Matkanjohtaja-Kartsulle lista lähtijöistä, Kartsun kanssa on tehtävä kirjallinen sopimus sitoutumisesta matkanjohtajaksi. Matkatoimisto ei ole vielä kertonut onko hinta edelleen sama, vaikka osallistujamäärä on alle alkuperäisen vaatimuksen.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

10. Teologikoulutuksen toimikunnan edustaja
Asia: Teologikoulutuksen toimikunta tarvitsee Fidekseltä edustajan kokouksiinsa. Tomi Pirskasen kausi kesken, on esittänyt sijaisekseen Annika Juurikkaa. Heikki Salomaa kuitenkin pyytänyt Fidekseltä uutta edustajaa?
Esitys: Laitetaan paikka avoimeen hakuun ja päätetään kuka hakemuksen tekee ja julkaisee fidesläisten tietoon. Asia päätettävä ennen hallituksen seuraavaa kokousta. Sara tekee hakemuksen ja julkaisee sen fidesläisille.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

11. Tilinpäätöksen esittely ja sen hyväksyminen
Esitys: Anna Mustonen esitteli tilinpäätöksen.
Päätös: Hallitus hyväksyy.

12. Uusien jäsenten hyväksyminen
Esitys: Veli-Matti Päivärinta, Veera Koivumaa ja Roosa-Maria Kauppinen.
Päätös: Hyväksytään uudet jäsenet.

13. Jäsenrekisterin rekisteriselosteen päivittäminen
Esitys: Anna Mustonen esitteli rekisteriselosteen.
Päätös: Hyväksytään.

14. Kevätkokouksen päivämäärä
Esitys: Ehdotetaan viikkoa 11, tiistaina 15.3. kello 16.
Päätös: Hyväksytään, puheenjohtaja ilmoittaa kuukautta ennen Fideksen jäsenille.

15. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
Iiro: Leonid Yakovlev järjestää curlingia, jos saadaan tarpeeksi osallistujia. Asiaa selvitellään.
Annika: Anna Ojalalta idea cv-valokuvapajaan, esim. teologi-illan tai päiväkahvien yhteydessä. Mahdollisesti sihteeri hoitaa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Ehdotetaan 23.2 kello 14, tila ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:17