Pöytäkirja 23.2.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Tiistai 23.2.2016 klo 14, AT104

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta
6. Ilmoitusasiat
7. Teologikoulutuksen toimikunnan edustajan valinta
8. ”Hyvä käytös sallittua”- Työryhmä
9. Vuosijuhlan tilanne
10. Haalarimerkkitilaus
11. Teologien retki Jerusalemiin
12. Yhteisvastuukeräys
13. CV-kuvaus
14. Vaihtositsit TYT:n kanssa
15. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa – seminaarin tilanne
16. META
17. Seuraavan kokouksen ajankohta
18. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:03

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla Sara Salonen, Jani Kaaresalo, Ella Posti, Nelli Järvelä, Sonja Korhonen, Hanna Möttönen, Sanna Maunu, Iiro Pyrhönen, Annika Juurikka, Netta Lamminmäki, Saga Boberg ja Anna Mustonen.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 2.2.2016 pöytäkirja.
Päätös: Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Esitys: Sanna Maunu ja Netta Lamminmäki.
Päätös: Hyväksytään.

6. Ilmoitusasiat
Asia:
6.1 Fideksen ISYY-kummi Janne Kylämäki/ muut mahdolliset yhteistyötahot esittäytyvät
6.2 Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Vierailijat eivät päässeet paikalle.
-Sara Salonen: TYT:n vuosijuhlat menivät hyvin. Annettu save the date –kutsut 2017-vuosijuhlille piispoille Häkkinen, Jolkkonen ja Arseni sekä emerituskirkkoherra Karttuselle ja puhuttu Israelin matkasta. Tänään tiistaina järjestöjaoston kokous.
-Ella Posti: Epäystävänpäivän bileet menivät hyvin, St. Patrick’s Dayn sitsit työn alla, vapaa-ajan jaoston kokouksessa kuunneltu muiden ajatuksia, 5.4. kaikkien ainejärjestöjen hallitusten verkostoitumisilta.
-Nelli Järvelä: Sagalta saatu tehtäväksi lauluillan järjestäminen pääsiäisen jälkeen.
-Sonja Korhonen: Päiväkahvit pyörineet hyvin, samoin laskiainen. Kuolema-symposiumin jälkeen järjestettiin keskiviikkona ylimääräinen ex tempore laulu- ja kahvihetki.
-Sanna Maunu: Ollaan valitsemassa uusia tuutoreita, aiheesta lisää seuraavassa kokouksessa. Sähköposti on saatu toimimaan. Netta menossa seuraavaan sopo-jaoston kokoukseen.
-Hanna Möttönen: Hyvin menee. Huomenna ensimmäinen henkailuilta, viikon päästä kreikankaatajaiset. Myös sitsejä suunniteltu ja delegoitu Ellalle. Haalarinkastajaiset alustavasti suunniteltu huhtikuun 6. päivälle, mutta ajankohtaa mietitään vielä päällekkäisyyksien johdosta, tarkoitus järjestää ennen vappua, ehkä viikolla 16.
-Iiro Pyrhönen: Liikunnalla menee hyvin, talvihäsmäkkä tulossa. Liikuntavuorot vaihtelevat maanantain ja perjantain kesken. Opintotukikoris työn alla, selvitellään Fideksen sponsorointia. Räkäposkella-hiihto meni hyvin.
-Annika Juurikka: Kouken kokous takana ja palautepäivää suunniteltu Annamari Muikun kanssa, Ubani myös tukena. 2.3. klo 14 salissa E100 infotilaisuus opintotuen leikkaamissuunnitelmista. 9.3. Helsingissä opintotukimielenosoitus, johon ISYY:n kuljetus. Oli mukana symposiumin jälkeisessä kahvituksessa.
-Netta Lamminmäki: Tikku toimii. Kummipäiväkodin tilin kanssa oli ongelmia, mutta asia selvitetty. Hallituksen ryhmäytymisestä keskusteltava.
-Saga Boberg: IKTS edennyt, hartaudet pyörivät, ekskursio Taize-messuun meni hyvin, teologi-iltoja ja lauluiltoja tulossa. Vuosijuhlamessun avustajia ollaan hankkimassa. Tapaaminen TYT:n spirren kanssa.
-Anna Mustonen: Kevätkokouksen paperit toimitettu, merkinnöissä oli pieniä kirjausvirheitä.
-Jani Kaaresalo: Blogikirjoitus tulossa, Ilmestys työn alla. Kirjoituksia ei ole vielä tullut.
Päätös: Vieraita ei tullut. Merkitään tiedoksi.

7. Teologikoulutuksen toimikunnan opiskelijaedustajan valinta
Asia: Fideksen jäsenistölle on toimitettu avoin hakemus kyseiseen tehtävään
Esitys: Käydään hakemukset läpi ja päätetään edustaja
Päätös: Kari-Antti Kitunen valittiin toimikuntaan ainoana hakijana.

8. ”Hyvä käytös sallittua- työryhmä”
Asia: Matti Kotiranta kokoaa työryhmän, jossa laaditaan yhdessä hyvän käyttäytymisen ohjeistus osastollemme
Esitys: Valitaan Fideksen hallituksesta kaksi jäsentä työryhmään. Puheenjohtaja ja sopo/kopo? Esitetään pj:tä ja sopoa tai kopoa.
Sara: Kotirannan kiusausryhmä 25.2. klo 10-12.

Päätös: Kaikki kolme ehdotettua lähtevät <3 9. Vuosijuhlan tilanne Asia: 6.1 Varajäsen Anna Mustonen esittelee vuosijuhlan järjestelyjen tilanteen. 6.2 Spiritualiteettivastaava Saga Boberg esittelee vuosijuhlamessun järjestelyjen tilanteen. 6.3. Juhlavastaava Miika Kähkönen esittelee vuoden 2017 vuosijuhlien järjestelytilanteen Esitys: Valitaan vuosijuhlan jatkopaikka, sekä päätetään muista esille tulevista vuosijuhlan järjestämiseen liittyvistä asioista. Anna esitteli Kimmelin ja Kiesan tarjoukset, äänestetään käsiäänestyksellä. Jäsenten perushinta 38 euroa, ei-jäsenille 48 euroa, hallituksen jäsenille 30 euroa, ilmainen pääsy vieraileville teologisten ainejärjestöjen puheenjohtajille sekä juhlapuhujalle. 13.4. päivällä messu klo 10, Genesis-kappeli varattu kahvitusta varten ja AT102 kirjabasaarille, AT100:ssa luentoja. Saga: Messuasiat muuten kunnossa, avustajat vielä haussa. Liturgina Riikka Hakulinen, saarnaajana Kati Kemppainen, kanttorina Sakari Vilpponen. Musiikista vastaa Laura Lappalainen. Sara kertoo Miikan puolesta: Työryhmä koottu, mukaan mahtuu vielä. Save the datet valmiina ja odottavat lähetystä piispoille, opettajille, alumneille ja muille. Päätös: Kimmel valittiin vuosijuhlan paikaksi äänin 8-4. Merkitään tiedoksi. 10. Haalarimerkkitilaus Asia: Neljä haalarimerkkiä valittin Facebookin kautta ja rahastonhoitaja Netta Lamminmäki on kilpailuttanut firmoja Esitys: Päätetään tilauksen toteuttamisesta ja Jani Kaaresalo pyrkii tekemään haalarimerkit tilattavaan muotoon ja lähettää ne Netalle. Kysyy apua tarvittaessa. Ehdotetaan Anssi-merkki muokattuna (tekstiksi you shall not pass), Ad nauseam, muppet, Kyrie eleison ja kuha. Hannan esitys: perusmerkeiksi Anssi, muppet ja kuha sekä hallitusmerkiksi Ad nauseam. Päätös: Hyväksytään Hannan ehdotus yksimielisesti. Esityksen mukaisesti. 11. Teologien retki Jerusalemiin Asia: Jerusalemin matkaa järjestävään työryhmään kuuluva hallituksen yhteyshenkilö, Annika Juurikka esittelee matkajärjestelyjen tilanteen. Esitys: Merkitään tiedoksi. Kartsu on ottanut ohjat käsiinsä ja tulee olemaan yhteydessä matkalle lähtijöihin. Pappisliitto tukee 90 euroa/jäsen. Oppaan kanssa oli sekaannusta, tulossa suomenkielisen sijaan englanninkielinen. Sopimuspohja tulossa. Päätös: Merkitään tiedoksi. 12. Yhteisvastuukeräys Asia: Rahastonhoitaja Netta Lamminmäki kertoo yhteisvastuukeräyksestä Esitys: Lipas mukaan kaksille päiväkahveille, pyöritään myös muualla yliopistolla, esim. Carelian aulassa. Facebookissa sovitaan päivät ja vuorot, Netta on yhteydessä seurakuntaan. Hanna ilmoittaa päivät ISYY:n viikkotiedotteelle ja Facebookissa. Päätös: Esityksen mukaisesti. 13. CV-kuvaus Asia: Hallituksen on toivottu järjestävän kuvaukset CV:tä varten Esitys: Valitaan kuvaaja, mahdollisesti sihteeri. Valitaan päivämäärä jolloin kuvaukset toteutetaan. Helppo sijoittaa päiväkahvien yhteyteen? Ehdotetaan 15.3. klo 15. Päätös: Esityksen mukaisesti. 14. Vaihtositsit yhteistyössä TYT:n kanssa Asia: Puheenjohtaja Sara Salonen on suunnitellut alustavasti vaihtokauppasitsejä TYT:n kanssa. Sara on yhteistyössä toimintavastaavan kanssa esittänyt mahdollisia päivämääriä, jolloin helsinkiläiset voisivat tulla Joensuuhun. Myös Helsingin sitsauspäivästä kyselty. Tavoitteena toteuttaa molemmat sitsit kevään aikana Esitys: Mikäli päivämääräesityksiin saadaan vastaus, päätetään päivä ja kootaan työryhmä. 3.4. on mahdollisuus lähteä Helsinkiin sitsaamaan, pj:lle ja toimintavastaavalle voi ilmoittautua mahdollisimman nopeasti, molemmat myös lähtevät sitseille. Ehdotetaan TYT:n vierailua viikoille 18 tai 19, Joensuussa tarvitaan majoitusta, yritetään yhteistyötä Pistiksen ja ehkä TSF:n kanssa, teemana virsi ja tropari. Päätös: Merkitään tiedoksi, pj infoaa Pististä, TSF:ää ja TYT:ä. 15. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa –seminaarin tilanne Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet kertovat seminaarin tilanteesta. Esitys: Merkitään tiedoksi. Saga oli paikalla edellisessä kokouksessa, seminaarin teemana Rajat rikki! Ajankohta 30.10-1.11. Seuraava kokous 1.3. klo 14. Päätös: Merkitään tiedoksi. 16. Muut esille tulevat asiat META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu. Ella: Rajaspeksi haluaa olla yhteistyössä ja on tulossa vierailemaan hallituksen kokoukseen. Kutsutaan seuraavaan kokoukseen. Netta: Hallituksen ryhmäytyminen Netan luona, ehdotetaan 3.3. klo 17 alkaen. Anna: Ehdottaa Sannaa ja Nettaa alumniryhmän ylläpitäjiksi, poistaa itsensä tehtävästä. Sara: Vähennetään turhaa tiedotusta, ei levitellä hallituksen sisäisiä ongelma-asioita ulkopuolisille. 17. Seuraavan kokouksen ajankohta Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Ehdotetaan viikko 12, 22.3. tiistaina klo 9 Päätös: Esityksen mukaan. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:51.