Pöytäkirja 28.10.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Perjantai 28.10.2016 klo 15 paikassa AT104

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Ilmoitusasiat
6. Menettelytapajärjestys
7. Strategiasuunnitelma ja Fideksen kantavat arvot
8. Toimintasuunnitelma
9. Tulo- ja menoarvio
10. Toimintakertomus
11. Perehdyttämiskansiot ja uusien hallitustoimijoiden perehdyttäminen
12. Sääntömuutostyöryhmä
13. Haalarimerkkikatsaus
14. META
15. Seuraavan kokouksen ajankohta
16. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Sara Salonen, Jani Kaaresalo, Annika Juurikka, Sanna Maunu, Iiro Pyrhönen, Netta Lamminmäki, Miika Kähkönen, Saga Boberg, Nelli Järvelä, Sonja Korhonen ja Ella Posti.
Iiro Pyrhönen poistui klo 18:04.
Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään

4. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
Asia: Tarkastetaan 18.10.2016 kokouksen pöytäkirja.
Esitys: Hyväksytään
Päätös: Hyväksytään

5. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Annika: On tehnyt toimintasuunnitelmaa ja strategiaa sekä läntisen teologian kirkkopyhää.
Sanna: Seuraavassa sopokokouksessa keskustellaan Ellin kanssa asuntotilanteesta. Alumnipäivän suunnittelusta puuttuu vain ruokapaikka ja kanttori.
Iiro: Vuorot pyörivät normaalisti, kävijämäärä vaihtelee.
Netta: On sairastellut, tilinpäätös kevään osalta melko pitkällä, ensi vuoden budjetti laskeskeltu, järjestöpäivässä myytiin merkkejä.
Miika: Keväällä kilpailutettiin juhlapaikkoja, puntaroitu eri vaihtoehtoja, tarkoitus päättää lokakuun loppuun mennessä. Kimmelin yläkerta on yksi potentiaalinen vaihtoehto.
Saga: Teologi-ilta järjestetty. Turun ja Oulun piispoihin oltu yhteydessä mahdollisen vierailun tiimoilta, mutta vastaus puuttuu. Valamon reissun osalta kolme bussifirmaa kilpailutettu. Ekumeeninen vastuuviikko sujui hyvin. Opettajaopiskelijoille toivottu teologi-iltaa syksylle samaan aikaan harjoittelun kanssa. IKTS suurin piirtein paketissa.
Nelli: Approjen suunnitteluryhmä
Sonja: Pappisliiton kahvitus meni hyvin, Anna auttaa ensi viikon kahvituksessa.
Ella: Warjot tulossa maanantaina, ISYY:ltä tulossa järjestyksenvalvoja; Marrasapprot hyvässä vauhdissa, syyskokouksen jälkitapahtuman tila ja järkkäri hoidettu.
Sara: Syyskokousta valmisteltu. TYT:n kuraattorinvaihtokaronkka tulossa, muutama Fideksen jäsen osallistumassa.
Jani: Apokryfien suunnittelu etenee.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Menettelytapajärjestys
Asia: Käydään läpi Fideksen syyskokouksen käyttöön mukailtu menettelytapajärjestys
Esitys: Tehdään tarvittavat muutokset ja hyväksytään syyskokoukseen vietäväksi
Päätös: Hyväksytään menettelytapajärjestys.

7. Strategiasuunnitelma ja Fideksen kantavat arvot
Asia: Puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava ovat muotoilleet strategiasuunnitelman ja arvot.
Esitys: Tehdään tarvittavat muutokset ja hyväksytään syyskokoukseen vietäviksi
Päätös: Hallitus on hyväksynyt esitetyn strategiasuunnitelman strategiaksi joka esitetään syyskokoukselle.

8. Toimintasuunnitelma
Asia: Tarkastetaan puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2017.
Esitys: Tehdään toimintasuunnitelmaan tarvittavat muutokset. Viedään syyskokouksen hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja viedään se syyskokoukselle

9. Tulo- ja menoarvio
Asia: Tarkastetaan rahastonhoitajan laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
Esitys: Viedään syyskokouksen hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksytään ja viedään syyskokoukselle

10. Toimintakertomus
Asia: Sovitaan vuoden 2016 toimintakertomuksen laatimisesta.
Esitys: Tammikuun loppuun mennessä palautettu puheenjohtajalle.
Päätös: Esityksen mukaan

11. Perehdyttämiskansiot ja uusien hallitustoimijoiden perehdyttäminen
Asia: Sovitaan uusien hallitustoimijoiden perehdyttämisestä.
Esitys: Ennen joulua perehdytyksen on oltava tehtynä ja Dropboxin perehdytyskansiot kunnossa. Ensisijaisia neuvonantajia koko hallitusvuonna ovat istuva hallitus, vanhat toimijat, ISYY ja teologian osasto.
Päätös: Esityksen mukaan.

12. Sääntömuutostyöryhmä
Asia: Strategiasuunnitelmatyöryhmä on nostanut esille Fideksen sääntöjä koskevan muutoksen. Tämänhetkinen ajatus on, että varapuheenjohtajan tehtävä irrotetaan omaksi tehtäväkseen. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle jaetaan vastuualueet. Vpj vastaa hallinnollisesta puolesta; sihteerin ja rahastonhoitajan avustuksesta. Helpottaa puheenjohtajan työtä ja on etu koko hallitukselle.
Esitys: Perustetaan työryhmä sääntömuutosta suunnittelemaan. Ryhmän johtoon koulutuspoliittinen vastaava Annika Juurikka. Tuodaan alustava sääntömuutosesitys nähtäväksi syyskokoukseen, jossa se jätetään pöydälle.
Päätös: Perustetaan työryhmä esityksen mukaisesti.

13. Haalarimerkkikatsaus
Asia: Fideksen haalarimerkit, juova rovasti ja pian myös rakkauden ammattilainen loppuvat. Kyseiset merkit ovat suosittuja teologien parissa
Esitys: Tilataan merkkejä lisää ja samalla tilataan keväällä tilauksesta ulosjäänyttä hallitusmerkkiä. Kun merkit ovat saapuneet, järjestetään jälleen vaihto Helsingin ja Turun teologien sekä Pistiksen kanssa. Nelli hoitaa tilauksen.
Päätös: Esityksen mukaan.

14. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
-Sara: 16.2. käytännöllisen teologian professorin Paavo Kettusen jäähyväiset. Messu Genesis-kappelissa, sinne liturgiksi Joensuun teologisesta ensimmäisenä valmistunut. Fides osallistuu jäähyväisiin tarjoamalla kirkkokahvit. Vaihto-oppilas Tobias on aktiivisesti toiminnassa mukana.
-Annika: Eeva Raunistola-Juutinen lähetti sähköpostia teologian osaston vaihto-oppilaista. Ajatus kv-teologi-illasta.
-Miika: Sonja delegoi apua puurojuhlaan ja on yhteydessä emäntään.

15. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 2.12. klo 12 Saralla, uusi hallitus paikalla.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:52.