Pöytäkirja 28.4.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Torstai 28.4.2016 klo 15 AG108

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Fideksen vappu
7. Jerusalemin matkan palaute
8. Orientaatioviikko ja fuksiaiset
9. Tilojen varaaminen syksyn tapahtumiin ja vuosijuhlille
10. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa – seminaarin tilanne
11. Kirjastoprojekti
12. META
13. Seuraavan kokouksen ajankohta
14. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:12.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Sara Salonen, Jani Kaaresalo, Iiro Pyrhönen, Miika Kähkönen, Annika Juurikka, Netta Lamminmäki, Ella Posti, Sonja Korhonen, Sanna Maunu, Hanna Möttönen, Saga Boberg ja Nelli Järvelä (poistui 15:58)
Päätös: Esityksen mukaisesti.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 9.4.2015 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettuna.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Sara: Vuosijuhlat menivät hyvin, kiitokset Annalle. Haalarinkastajaiset menivät myös hyvin. Myös TYT:n sitsit olivat. Ilkka Huhta palkittiin.
Jani: Ilmestys julkaistu, pöytäkirjoja vielä tarkastettava.
Iiro: Liikuntavuorot pyörivät hyvin, odotetaan kirkolta kutsua Gloria Patriin, Fides lähtee opintotukikorikseen.
Miika: Vuoden 2017 vuosijuhlien suunnittelu sujuu hyvin, ennen kesää hoidetaan tapahtumapaikan kilpailutusta.
Annika: IKTS-palaveri, Ilkka palkittiin, palautepäivässä tuli enimmäkseen hyvää palautetta, jälkipuinti ja Fideksen palaute vielä tulossa.
Netta: Laskuja paljon, haalarimerkit tulleet, kirjabasaari hoidettu; haalarimerkkejä ei myydä yksittäin vaan esimerkiksi tiistaisin päivähartauden yhteydessä.
Nelli: Lauluilta pidetty ja meni hyvin.
Ella: Vappuna tulossa tuutorien hautajaiset fuksien kanssa, kesäbileet tulossa 11.5. jos saadaan tila.
Sonja: Vujut, helsinkiläisten vierailu, päiväkahvit ja palautepäivän kahvit; kaikki menivät hyvin.
Sanna: Sopo-jaostossa puhetta Savonlinnan kampuksen lakkautuksesta ja sieltä siirtyvien opiskelijoiden mahtumisesta Joensuuhun; ISYY:llä haaveena opiskelija-asuntolan rakennuttamisesta. Suunnitellaan alumneille tapahtumaa.
Hanna: Vapputapahtumia tulossa, suunnitellaan syksyn toimintaa.
Saga: Kesäteologioppitunti suunnitteilla; TYT:n spiritualiteettivastaavan kanssa sovittu alustavasti Valamon reissusta joulukuun alussa; Joensuuhun tulossa uusi kanttori, joka haluaa perustaa teologeille lauluryhmän, asiaa palaveerataan toukokuun lopulla; päivähartauksista on mahdollisesti tulossa keväällä palaveri.
Anna: Vuosijuhla meni hyvin, oli apuna haalarinkastajaisissa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Fideksen vappu
Asia: Keskustellaan mitä vappuna tapahtuu
Esitys: Merkitään tiedoksi
Klo 13:45 opastetaan ihmiset Lallin kukitukseen, klo 15 ISYY:n vapputapahtuma ja alkukivien lakitus, marssi Ilosaareen. Fideksen kanssa luterilaisen kirkon taakse piknikille noin klo 18 maissa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Jerusalemin matkan palaute
Asia: Fides keräsi Jerusalemin matkasta palautetta
Esitys: Käydään palautteet läpi ja laaditaan (puheenjohtaja laatii) jonkinlainen julkinen lausunto.
Palautetta tullut viideltä henkilöltä. Palautteista kolme oli melko positiivisia, kahdessa annettiin kovempaa kritiikkiä. Tarkempi kooste tulossa. Avustukset olisi pitänyt hoitaa tarkemmin jo ennen matkaa ja hallituksen olisi ollut hyvä olla asiasta paremmin perillä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Orientaatioviikko & fuksiaiset
Asia: Keskustellaan orientaatioviikon ohjelmasta ja fuksiaisista.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Hanna: Ei ole vielä oltu yhteydessä uusiin tuutoreihin, asiaa käydään läpi yhdessä Pistiksen kanssa, mahdollisesti delegoidaan toisille henkilöille.
Anna: Tuutorit kirjattava: Annika Juurikka, Netta Lamminmäki, Iiro Pyrhönen, Misa Lehtinen, Markus Talikka ja Nelli Järvelä.
Keskustellaan tarkemmin vielä jatkossa, kun päivämäärät selviävät. Suunnitelmia tehdään toukokuussa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Tilojen varaaminen syksyn tapahtumiin ja vuosijuhliin
Esitys: Toimintavastaava ja juhlavastaava selvittävät syksyn ja vuosijuhlaviikon aikatauluja ja varaavat tilat valmiiksi.
Tilat syytä varata keväällä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

10. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa – seminaarin tilanne
Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet kertovat seminaarin tilanteesta.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Saga: Seminaari etenee hyvin.
Annika: Pari esiintyjää varmistettu.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

11. Kirjastoprojekti
Asia: Keskustellaan kirjastoprojektin tilanteesta.
Esitys: Yhteys Katja Räsänen-Vesalaan ja projekti jälleen etenemään.
Netta vastuuhenkilönä kesällä, syksyllä Iiro ja Anna auttavat.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

12. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
Sara: Haetaan ISYY:ltä avustusta tulostuksiin, mahdollisesti myös liikunnalle, toiminnalle ja vuosijuhlille.
Miika: Pietarin matkaa suunniteltu alustavasti.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: 10.5. päivähartauden jälkeen.
Päätös: Esityksen mukaan

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:26.