Pöytäkirja 29.9.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Torstai 29.9 klo 10.00 Paikassa AT104

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Ilmoitusasiat
7. Fuksiaiset
8. Ekskursio Valamon luostariin
9. Fideksen Pietarin matka
10. Ihmisen kohtaamisen teologiaa –seminaari
a. IKTS tilanne
b. Y-tunnuksen hankkiminen Fidekselle
11. Uudet jäsenet ja alumnijäsenet
12. Budjettikatsaus
13. Syyskokouksen päivämäärä
14. Lokakuun hallituksen kokouksen avaaminen jäsenistölle
15. META
16. Seuraavan kokouksen ajankohta
17. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:15
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Iiro Pyrhönen, Sanna Maunu, Netta Lamminmäki, Sonja Korhonen, Hanna Möttönen, Saga Boberg, Nelli Järvelä, Annika Juurikka, Sara Salonen ja Jani Kaaresalo.
Anna Mustonen saapui 10:24.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkistajien valinta.
Esitys: Valitaan kaksi henkilöä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Valittiin Sanna Maunu ja Netta Lamminmäki pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen 31.8 pöytäkirja
Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat
Asia: Jokainen jakaa toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon
Esitys: Merkitään tiedoksi
Iiro: Vuorot pyörivät hyvin. Salibandyliigan tiimi valmiina, liikuntailtapäivänä Fidekseltä tulee joukkue rentosarjaan jalkapallossa, myös naisia yritetty rekrytoida. Gloria Patrin laskua ei ole vielä tullut.
Sanna: Iiro oli sopojaostossa ei ollut erityistä, tavoitteena saada opiskelijat yleisen asumistukeen; SYL:lissä pohdittu opiskelijoiden sos. ongelmia; rasismirikoshanke, jossa ISYY mukana; tapaaminen Ellin kanssa koskien asumistilannetta (savonlinnalaiset etusijalla asuntoihin)-, laihdutusviikko, opintotukilautakunta lakkaa olemasta ensi vuonna; alumniasia etenee, Salomaan Heikki tulee pitämään esitelmän tutkimuksesta; alumnipäivän 7.11. toinen puhuja vielä auki, yliopiston puolesta tarvitaan joku; Vesa Engströmin tulo kunnossa.
Netta: Klassisten kielten kirjat tulossa näillä hetkillä.
Anna: Vuosikatsaustilinpäätös vielä työn alla; luvannut järjestää lauluiltoja ehkä lokakuussa, riippuu kanttorin aikatauluista; IKTS-piirakat.
Sonja: puhunut Juuson kanssa kahvituksesta, Pappisliitto maksaa joten ehkä tulossa jotain erityisempää.
Hanna: Postin Ella on hoitanut toimintaa hyvin; peli-ilta ei toteutunut; fuksisitsit menivät hyvin. Ellan kuulumiset: sitsit menivät hyvin, ongelmia järkkärin saamisessa mutta onnistui.
Saga: Teologi-iltoja tekeillä yhteensä kolme, yksi juuri pidetty (purkuilta); Pekka Iivosen majoitus hoidettu; viimeinen teologi-ilta: eläkepappi Turunen tulossa ehkä syyskokouksen jälkeen; Fides voisi järjestää ekskursion Tuomas-messuun 27.11; kenties leffailta (Noah), Nelli voisi hoitaa; Kirkko Suomessa –Instagram tulossa Joensuuhun ja päivähartaudet pyörivät; Annamari Muikun yms. kanssa ekumeeninen vastuuviikko viikolla 43, torstaina 27.10. seminaarilla ehtoopalvelus ja vastaanottokeskuksesta turvapaikanhakijoita keskustelemaan.
Nelli: Sitsit olivat ja menivät, jatkossakin suunnittelee mielellään; fuksiaiset tulossa
Annika: Ensimmäisessä koukessa ops-uudistuksen käsittelyä (yleinen kandidaatintutkinto), jokaiselta linjalta haetaan opiskelijaedustajaa; myös kopo-jaostossa ops-kuvioita; palautepäivä tulossa; haalaritilaus laitettu käyntiin.
Sara: Järjestöjaoston kokous; Järjestöpäivät 25.-26.10, (ei vielä tietoa kumpana päivänä Fides paikalla), jonne tarvitaan porukkaa myymään haalarimerkkejä; Jerusalemin matkan vastine hoidettu ja Juha Antikaiselta tuli vastaus; Matti Kotiranta lähetti kaikille terveisiä; Iiro nakitettu hakemaan Kotirannan huoneesta ”Hyvä käytös sallittu” –julisteet ja laittamaan seinille; myös kiinnostusta saada informaatio koko yliopistolle.
Jani: Apokryfien suunnittelu laitettu käyntiin; ne jotka eivät kirjoittaneet Ilmestykseen kirjoittavat nyt Apokryfeihin.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Fuksiaiset
Asia: Fuksiaisista päävastuuta kantava Ella Posti esittelee fuksiaisten suunnittelun tilanteen
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Moni hallituslainen oli läsnä suunnittelukokouksessa. Fuksiaiset 5.10. keskiviikkona, teemana synti ja rasteja 9 pääasteittain, syntiteema voi liittyä pääaineineeseen, Suvas varattu 17-02; stipendejä mietitty.
Käyttisrastille tarvitaan apua; vaihtarit tulossa mutta eivät tunne ketään, joten vaativat erityishuomiota (täytyy selittää ohjeet englanniksi ja ryhmäjako)
Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Ekskursio Valamon luostariin
Asia: Spiritualiteettivastaava Saga Boberg on yhdessä Helsingin spirren kanssa suunnitellut ekskursiota Valamon luostariin lauantaina 3.12.
Esitys: Saga esittelee suunnitelmat hallituksen tietoon ja kertoo, mikäli hallitus voi auttaa valmisteluissa.
Helsinkiläiset majoittuvat Joensuussa, aamulla tilausbusseilla kohti Valamoa, klo 12 jumalanpalvelus, Isä Simeon esittelee paikkoja, myöhemmin mahdollisesti vielä Genesis-kappelissa hartaus ja muuta illanviettoa, Pistikseen ei olla vielä oltu yhteydessä, Helsingistä tulossa maksimissaan 20 henkeä, Tekolta rahaa bussimatkoihin
Päätös: Esityksen mukaan

8. Ihmisen kohtaamisen teologiaa –seminaari
8.1
Esitys: IKTS-työryhmään kuuluvat Saga Boberg ja Annika Juurikka esittelevät IKTS:n tilanteen
Kahdeksan ilmoittautunut tähän mennessä, maksimissaan 30 paikkaa; Mikko Salmen tulo herättänyt keskustelua Facebookissa; yhteislähtö Pielisensuun kirkkoon.
Tiistain 1.11. päivähartaus klo 11? Selvitettävä onko luentoja samaan aikaan
Päätös: Esityksen mukaan.

8.2
Asia: IKTS-palkkioiden maksusta on noussut kysymyksiä ja ratkaisuksi on ehdotettu, että Fides hankkisi Y-tunnuksen.
Esitys: Puheenjohtaja Sara Salonen kertoo Y-tunnuksesta ja sen hankkimisen eduista ja ottaa päävastuun, mikäli Y-tunnus päätetään hankkia.
Fides täyttää 20 vuotta, joten Hannu Mustakallion mielestä olisi korkea aika hankkia Y-tunnus. Se vakauttaisi toimintaa, palkkioiden maksamista, tukun kanssa asiointia, bileiden järjestämistä jne. Sara on valmis ottamaan päävastuun hankkimisesta.
Päätös: Hankitaan Fidekselle Y-tunnus.

Fideksen matka Pietariin
Asia: Syksyn matkan peruunnuttua järjestetään uusi matka Pietariin. Puheenjohtaja Sara Salonen ja Matti Kotiranta vastuussa matkan suunnittelusta. Päätetään matkan ajankohta.
Esitys: Esitetään matkan ajankohdaksi 18.-21.05.2017
Saatavilla yksi opintopiste oppimispäiväkirjana. Vainikkalasta junalla Pietariin, takaisin junalla Kouvolaan ja sieltä Joensuuhun. Yöpyminen mahdollisesti Moskova-hotellissa. Vähimmäisosallistujamäärä 10.
Päätös: Matka-ajankohta on 18.-21.5.2017.

9. Uudet jäsenet ja alumnijäsenet
Esitys: Rahastonhoitaja Netta Lamminmäki esittelee uudet hakemukset ja hallitus hyväksyy ne.
Alumniksi hakee Jarkko Vikman.
Jäseniksi hakevat Sara Niemelä, Pasi Sallanen, Tiina Päivärinta, Sanni Frisk, Leevi Tuikka, Ville Peltonen, Eero Varesvuo, Jimi Tynkkynen, Ilona Valkeajoki, Riina Pulkkinen, Mikael Suontausta, Kaisa Arminen, Johanna Verkasalo, Valtteri Hautanen ja Noora Lautala.
Päätös: Hyväksytään uudet jäsenet

10. Budjettikatsaus
Esitys: Rahastonhoitaja Netta Lamminmäki esittelee toimialueiden jäljellä olevaa budjettia
Toiminnalla menee todella hyvin, sitseistä tullut voittoa ja pulloja palautettu. Rahaa yli 400 euroa.
Liikunta on käyttänyt omansa, mutta ylimääräistä rahaa voidaan siirtää muualta.
Sihteerin budjetti ylittyi lehtitilauksen osalta.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

11. Syyskokouksen päivämäärä ja jatkot
Esitys: Syyskokous pidetään keskiviikkona 16.11 klo 17.00, jonka jälkeen herätetään henkiin kaamoksen kumoajaiset. Syyskokouksen puheenjohtajana entinen puheenjohtaja Salla Romo. Sara kokoaa työryhmän.
Päätös: Hyväksytään syyskokous pidettäväksi 16.11.

12. Lokakuun hallituksen kokouksen avaaminen jäsenistölle
Esitys: Avataan seuraava hallituksen kokous jäsenistölle läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Jäsenistöllä läsnäolo- ja puheoikeus. Ilmoitetaan asiasta viikkotiedotteessa.
Päätös: Avataan seuraava kokous jäsenistölle.

13. META
-Annika: Kirjastoprojektista kyselty: Netta informoi asiasta jotta asia lähtee etenemään. Syksyllä on paljon toimintaa, johon olisi voinut keväällä hakea avustuksia. Jokainen hallituslainen voisi luonnostella oman toimialueensa suunnitelmaa ensi vuodelle.
-Netta: Onko henkilörekisterilain vastaista, että Fideksen jäsenyyttä hakeneiden nimet näkyvät pöytäkirjoissa?
-Sara: Vesa tulee päivähartauteen; Hanna pitää hartauden 11.10. Hartauden jälkeen Vesan kanssa syömään, hallitus voi liittyä mukaan; illalla cv-käsittelyä.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 18.10. Klo 10:00.
15. Kokouksen päättäminen klo 12:11.