Pöytäkirja 8.12.2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Torstai 8.12.2016 klo 17.15
Paikka: Sara Salosen asunto, Koulukatu 41E48

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
7. Ilmoitusasiat
8. Opiskelijaedustajat Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa –ryhmään ja Suomen uskonnonopettajien liittoon
9. Uudet jäsenet ja alumnijäsenet sekä poistettavat jäsenet
10. Vuosijuhlat 2017
11. Vuosijuhlien 2018 päivämäärä
12. Palautepäivässä saatu palaute koskien Fidestä
13. Puurojuhlassa palkittavat opiskelijat
14. Hallituksen perehdytyskansiot ja uuden hallituksen perehdytys
15. Toimintakertomus
16. META
17. Seuraavan kokouksen ajankohta
18. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:38.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla: Sara Salonen, Jani Kaaresalo, Anna Mustonen, Saga Boberg, Iiro Pyrhönen, Sanna Maunu, Ella Posti, Sonja Korhonen, Nelli Järvelä ja Hanna Möttönen. Annika Juurikka saapui 18:32.
Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Asia: Kokoukseen on kutsuttu mukaan myös uudet kauden 2017 hallituslaiset.
Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi uuden hallituksen jäsenille.
Päätös: Esityksen mukaan

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Esitys: Iiro Pyrhönen ja Sanna Maunu.
Päätös: Esityksen mukaan.

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksytään.

7. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Jani: Apokryfit julkaistu
Anna: Joululauluilta pidetty, kuusi henkeä paikalla
Saga: IKTS oli, noin 20 osallistujaa per päivä (alle tavoitteen); Teko-raportointi etenee; Mirka Seppälälle maksetaan palkkio jotain muuta reittiä kuin Fideksen kautta (Fideksen y-tunnus puuttuu vielä); Tuomas-messuekskursiolla kuusi osallistujaa; Valamo-ekskursio meni hyvin, raportointi kesken; yhteyksiä kahteen piispaan, Turun piispa tulossa 28.9.2017, Oulun piispaan ei vielä saatu yhteyttä.
Iiro: Ensi viikolla viimeinen liikuntavuoro, maanantaina ekskursio Jääkarhuille klo 16, tarkempi info tulossa Facebookiin
Sanna: Alumnipäivä 7.11. sujui hyvin, osallistujia olisi voinut olla enemmän (kuusi osallistujaa);
Ella: Approt menivät hyvin, noin 120 henkeä, haalarimerkkejä jäi myyntiin, voitolla 130 euroa per ainejärjestö, ensi vuonna uudestaan; Pikkujoulut.
Sonja: Huomenna Puurojuhla, 47 ilmoittautunutta
Nelli: Sopo-jaoston kokous marraskuussa Joensuun Ellillä, Savonlinnasta tuleville rakenteilla asuntoja, Ellin mukaan paljon asuntoja vapaana, jonotussysteemistä valitusta, luteista puhetta
Hanna: SKY:n kanssa peli-ilta; Alias-turnaus Pistiksen kanssa
Sara: Syyskokous meni hyvin, hallitustoiminta suosiossa; kuraattorinvaihtokaronkka Helsingissä; Pietarin-matkan ajankohdaksi päätetty 20.-23.4. (to-su), ennen joulua tulossa alustava ilmoittautuminen; Approjen mainoksesta saatiin voimakasta kritiikkiä, hallitus on antanut julkisen vastineen; Paavo Kettusen jäähyväiset 16.2.; Fides on saanut palautetta, jonka vuoksi pidetään 9.12. kiireellinen kokous, palautteen antaja on kutsuttu paikalle.
Annika: Palautepäivä oli; kouken kokous; osastolle on tullut toiveita työelämään painottamisesta, kopo- ja sopo-kokous ensi viikolla
Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Opiskelijaedustajat Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa –ryhmään ja Suomen uskonnonopettajien liittoon
Asia: Pohditaan Fideksen tarvetta lähettää edustaja yllämainittuihin järjestöihin ja tehdään avoin haku, mikäli päätämme edustajat lähettää
Esitys: Lähetetään edustajat yllämainittuihin ja lisäksi valitaan uudelle kaudelle teko-edustajat.
Päätös: Esityksen mukaan.

9. Uudet jäsenet ja alumnijäsenet sekä poistettavat jäsenet
Esitys: Hyväksytään jäseniksi Jenna Leinonen, Sara Kurkola, Tuomo Mäkelä.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Vuosijuhlat 2017
Asia: Juhlavastaava Miika Kähkönen esittelee vuosijuhlien tilanteen
Esitys: Hallitus hyväksyy tarvittavat esitykset koskien juhlapaikkaa ym. Merkitään tiedoksi. 500 euroa avustuksia srk-yhtymältä, Kimmelin yläkerta juhlapaikkana, 400 euroa tilavaraus, kutsut lähetettävä ja kerättävä sitovat ilmoittautumiset, pöytiintarjoilu. Sillis seuraavana aamuna. On valittava uudet juhlapuhujat. Selvitetään ylioppilaslakkien käyttömahdollisuus juhlapäivänä. Miika konsultoi Sonjaa.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

11. Vuosijuhlien 2018 päivämäärä
Asia: Osasto tarvitsee vuoden 2018 vuosijuhlapäivämäärän ylös
Esitys: Perjantai 13.4. tai 20.4. Osasto saa valita näistä.
Päätös: Esityksen mukaan.

12. Palautepäivässä saatu palaute koskien Fidestä
Asia: Koulutuspoliittinen vastaava Annika Juurikka on kerännyt palautetta Fideksen toiminnasta sähköisellä lomakkeella palautepäivän yhteydessä
Esitys: Käydään palaute läpi ja keskustellaan siitä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

13. Puurojuhlassa palkittavat opiskelijat
Asia: Puurojuhlassa voidaan palkita menestyneitä tai aktiivisia Fideksen jäseniä
Esitys: Valitaan palkittavat opiskelijat ja valitaan yksi henkilö tekemään kunniakirjat huomiseen puurojuhlaan.
Sanni Kuisma ja Riki Kuivalainen (ulkosuhteiden huolto)
Juuso Sikiö (ainainen tuki ja turva)
Annamari Muikku (Fideksen ja Pistiksen välinen kommunikaatio)
Liisa Ruusukallio ja Henrik Pääkkönen (kanttorit)
Heikki Salomaa (Fideksen suojeluspyhimys)
Veera Kananen tekee diplomit ja Sara postittaa helsinkiläisten diplomit.
Päätös: Esityksen mukaan.

14. Hallituksen perehdytyskansiot ja uuden hallituksen perehdytys
Asia: Käydään läpi perehdytyskansiot ja perehdytyksen tämänhetkinen tilanne
Esitys: Merkitään tiedoksi. Perehdytyksistä päätetään tänään.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

15. Toimintakertomus
Asia: Käydään läpi alustava toimintakertomus
Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus alustavasti. Puheenjohtaja kirjoittaa sen puhtaaksi ja hyväksyttää vanhalla hallituksella Facebookissa.
Päätös: Esityksen mukaan

16. Muut esille tulevat asiat
Saga: 28.2.2017 on tulossa K18-iltojen laskiaisrieha ev.lut.kirkon takana, Fides voisi osallistua.
Iiro Pyrhönen, Anna Mustonen ja Ella Posti palkittiin ansioituneesta toiminnasta tämän vuoden hallituksessa. Kutakin palkittua kohden annetaan viisi euroa Suomen lähetysseurakn katastrofirahastoon.

17. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään uuden hallituksen kokouksen ajankohta 17.1.2017 kello 14.

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:29.