Pöytäkirja kevätkokous 15.3.2016

Fides Ostiensiksen sääntömääräinen kevätkokous

Aika ja paikka: Tiistai 15.3.2016 klo 16:00 AT100

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16:09

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
2.1. Puheenjohtajaksi esitetään: Hannu Kuha
Päätös: Valitaan yksimielisesti Hannu Kuha
2.2. Sihteeriksi esitetään: Netta Lamminmäki
Päätös: Valitaan Netta Lamminmäki
2.3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään:Sanna Maunu ja Sonja Korhonen
Päätös: Valitaan yksimielisesti Sanna Maunu ja Sonja Korhonen
2.4. Ääntenlaskijoiksi esitetään: Sanna Maunu ja Sonja Korhonen
Päätös:Valitaan esityksen mukaisesti

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Asia: Vuoden 2015 tilinpäätös ja vuosikertomus esitellään jäsenistölle. Toiminnantarkastaja antaa lausunnon.
Esitys: Siirretään matka-avustustilillä 7001 olevat varat tilille 2900 käyttämättömät avustukset ja tehdään siitä johtuvat korjaukset tilinpäätösdokumentteihin.
Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Esitys: Jäsenistö vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2015 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Päätös: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä vahvistetaan tilinpäätös.

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00