Sääntömääräinen kevätkokous 29.4.2015

Fides Ostiensiksen sääntömääräinen kevätkokous

Aika ja paikka: Keskiviikko 29.4.2015 klo 16:00, AT103

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Uuden spiritualiteettivastaavan ja varajäsenen valinta
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen avattiin klo 16:01

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
2.1. Puheenjohtajaksi esitetään: Markus Kallatsaa
Päätös: Valittiin Markus Kallatsa kokouksen puheenjohtajaksi
2.2. Sihteeriksi esitetään: Kari-Antti Kitusta
Päätös: Valittiin Kari-Antti Kitunen kokouksen sihteeriksi
2.3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään: Salla Hyrkästä ja Miika Kähköstä
Päätös: Valittiin Salla Hyrkäs ja Miika Kähkönen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
2.4. Ääntenlaskijoiksi esitetään: pöytäkirjantarkastajia myös ääntenlaskijoiksi
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajat myös kokouksen ääntenlaskijoiksi

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Asia: Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Läsnäolijalista liitteenä (liite 1)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Esitettiin 7 kohta pilkottavaksi seuraavasti: uusi kohta 7 Spiritualiteettivastaavan ero, kohta 8 Uuden spirituaaliteettivastaavan valinta ja kohta 9 Uuden varajäsenen valinta
Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutettuna esityksen mukaisesti kokouksen työjärjestykseksi

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Asia: Vuoden 2014 tilinpäätös ja vuosikertomus esitellään jäsenistölle. Toiminnantarkastaja antaa lausunnon.
Esitys: Merkitään tiedoksi vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus, sekä toiminnantarkastajien lausunto
Päätös: Merkittiin tiedoksi vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus korjattuna, sekä toiminnantarkastajien lausunto
(liitteet 2, 3 ja 4)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Esitys: Jäsenistö vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

7. Spiritualiteettivastaavan ero
Asia: Spiritualiteettivastaava Anna Keränen on 10.4. kirjallisesti pyytänyt eroa hallituksesta.
Esitys: Myönnetään Anna Keräselle pyynnöstä ero Fides Ostiensis ry:n hallituksesta
Päätös: Myönnettiin Anna Keräselle pyynnöstä ero Fides Ostiensis ry:n hallituksesta

8. Uuden spiritualiteettivastaavan valinta
Asia: Uuden spiritualiteettivastaavan valinta
Esitys: Hallitus esittää kevätkokoukselle, että spiritualiteettivastaavan tehtävään jäljellä olevaksi hallituskaudeksi valitaan Anna Ojala, joka on toiminut spiritualiteettivastaavan varajäsenenä ja hoitanut suurimman osan spiritualiteettivastaavan tehtävistä jo maalis-huhtikuun ajan.
Päätös: Valittiin Anna Ojala uudeksi spiritualiteettivastaavaksi

9. Uuden varajäsenen valinta
Asia: Valitaan hallitukseen uusi varajäsen Anna Ojalan tilalle.
Esitys: Valitaan uusi hallituksen varajäsen. Esitetty Emilia Heikkistä
Päätös: Valittiin hallituksen uudeksi varajäseneksi Emilia Heikkinen

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:37

Markus Kallatsa Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja sihteeri

Salla Hyrkäs Miika Kähkönen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Osallistujalista
Liite 2: Tilinpäätös 2014
Liite 3: Toimintakertomus 2014
Liite 4: Toiminnantarkastajien lausunto

Vastaa