Syyskokous 18.11.2015

Fides OstiensiS RY:N sääntömääräinen SYYSKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikko 18.11.2015 klo 17:00 paikassa AG100

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri
2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen koko sekä vastuualueiden ja tehtävänjaon päivittäminen
5.1. Hallituksen koko, sihteerin tehtävien muutos
5.2. Juhlavastaavan tehtävien päivittäminen
6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
6.1. Toimintasuunnitelman vahvistaminen
6.2. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen
7. Hallituksen jäsenten valinta
7.1. Puheenjohtaja
7.2. Sihteeri
7.3. Rahastonhoitaja
7.4. Koulutuspoliittinen vastaava
7.5. Sosiaalipoliittinen vastaava
7.6. Toimintavastaava
7.7. Spirituaaliteettivastaava
7.8. Tarjoiluvastaava
7.9. Juhlavastaava
7.10. Liikuntavastaava
7.11. 3 varajäsentä
8. Kummipäiväkotivastaavien valinta
9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
10. META
11. Kokouksen päättäminen

12.
ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
17:04

2. Kokousvirkailijoiden valinta
2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Esitys: Noora Mattila
Päätös: Noora Mattila
2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri
Esitys: Kari-Antti Kitunen
Päätös: Kari-Antti Kitunen
2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Esitys: Emilia Heikkinen, Jan Pohjonen
Päätös: Emilia Heikkinen ja Jan Pohjonen
2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Esitys: Emilia Heikkinen ja Jan Pohjonen
Päätös: Emilia Heikkinen ja Jan Pohjonen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Hallituksen koko sekä vastuualueiden ja tehtävänkuvien päivittäminen
5.1. Hallituksen koko, sihteerin tehtävien muutos
Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle, että nykyisen ATK-vastaavat tehtävät yhdistetään osaksi sihteerin toimenkuvaa, jolloin hallitukseen kuuluisi 13 jäsentä, eli hallituksen koko pienenisi yhdellä. Tämä ei juurikaan lisää sihteerin työmäärää, mutta tuo siihen viikoittaisia rutiininomaisia tehtäviä, esimerkiksi viikkotiedotteen kokoamisen. Pienempi hallitus on esimerkiksi helpommin hallittavissa, ja voi motivoida sen jäseniä tulemaan paremmin kokouksiin.
Päätös: Päätetään esityksen mukaan
5.2. Juhlavastaavan tehtävien päivittäminen
Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle juhlavastaavan toimenkuvan päivittämistä siten, että juhlavastaavan tehtävänä on järjestää toimikautensa puurojuhla ja olla päävastuussa seuraavan kauden vuosijuhlasta. Lisäksi juhlavastaava osallistuu oman toimikautensa vuosijuhlakomiteaan. Juhlavastaavan tehtävät eivät siis varsinaisesti päättyisi vuodenvaihteessa. Anna Mustonen on lupautunut järjestämään vuosijuhlan 2016, jolloin kauden 2016 juhlavastaava voi keskittyä Fideksen 20-vuotisjuhlan valmisteluun.
Vastaesitys 1: Valitaan vuodelle 2016 juhlavastaava, joka aloittaa vuoden 2017 juhlien järjestämisen. Vuosijuhlien 2016 järjestäminen annetaan varajäsenen tehtäväksi.
Vastaesitys 2: Juhlavastaavan toimenkuvaa ei muuteta. Perustetaan erikseen vuosijuhlakomitea
Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaan

6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle

6.1. Toimintasuunnitelman vahvistaminen
Asia: Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman kaudelle 2016.
Esitys:
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016

tauko 18:16-18:26
6.2. Tulo- ja menoarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen
Asia: Rahastonhoitaja esittelee tulo- ja menoarvion kaudelle 2016.
Esitys: Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut nykyisen suuruisina
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti

7. Hallituksen jäsenten valinta
7.1. Puheenjohtaja
Esitys: Sara Salonen, Iiro Pyrhönen
Annettiin 28 ääntä: 1 tyhjä, Sara 22 ja Iiro 5
Päätös: Valittiin Fides Ostiensis ry:n puheenjohtajaksi Sara Salonen
7.2. Sihteeri
Esitys: Hanna Möttönen, Sanna Maunu, Jani Kaaresalo,
Annettiin 26 ääntä: Möttönen 3, Maunu 3, Kaaresalo 20
Päätös: Valittiin Jani Kaaresalo sihteeriksi
7.3. Rahastonhoitaja
Esitys: Netta Lamminmäki
Päätös: Valittiin yksimielisesti Netta Lamminmäki rahastonhoitajaksi
7.4. Koulutuspoliittinen vastaava
Esitys: Annika Juurikka,
Päätös: Valittiin yksimielisesti Annika Juurikka
7.5. Sosiaalipoliitinen vastaava
Esitys: Sanna Maunu
Päätös: Valittiin yksimielisesti Sanna Maunu
7.6. Toimintavastaava
Esitys: Hanna Möttönen, Ella Posti, Sami Miettinen
Annettiin 26 ääntä, Sami 5, Ella 7, Hanna 14
Päätös: Valittiin Hanna Möttönen
7.7. Spiritualiteettivastaava
Esitys: Saga Boberg
Päätös: Valittiin yksimielisesti Saga Boberg
7.8. Tarjoiluvastaava
Esitys: Sonja Korhonen
Päätös: Valittiin yksimielisesti Sonja Korhonen
7.9. Juhlavastaava
Esitys: Miika Kähkönen
Päätös: Valittiin juhlavastaavaksi Miika Kähkönen
7.10. Liikuntavastaava
Esitys: Iiro Pyrhönen, Nelli Järvelä
Annettiin 26 ääntä, 1 tyhjä, Nelli 11, Iiro 14
Päätös: Valittiin Iiro Pyrhönen
7.11. 3 varajäsentä
Esitys: Anna Mustonen, Ella Posti, Sanni Kuittinen, Nelli Järvelä
Ääniä annettiin 78. Anna 21, Ella 20, Sanni 14, Nelli 22
Päätös: Valittiin Anna Mustonen, Ella Posti ja Nelli Järvelä

8. Kummipäiväkotivastaavien valinta
Asia: Edellisessä syyskokouksessa valittiin kolmihenkinen ryhmä jäseniä vastaamaan kummipäiväkodin hyväksi tehtävästä työstä. Tässä kokouksessa valitaan joko vastaava ryhmä tai Fideksen hallituksen ulkopuolinen kummipäiväkotivastaava, jonka vastuulla on Fideksen kummipäiväkodin asioiden hoito yhdessä hallituksen kanssa kaudella 2016. Kummipäiväkotivastaava(t) on vastuussa mm. lähetysmyyjäisten järjestämisestä.
Esitys: Noora Mattila, Henriikka Talvensaari, Hanna Möttönen, Sara Salonen, Iiro Pyrhönen, Netta Lamminmäki, Emilia Heikkinen
Päätös:Valittiin Noora Mattila, Henriikka Talvensaari, Hanna Möttönen, Sara Salonen, Iiro Pyrhönen, Netta Lamminmäki ja Emilia Heikkinen

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Asia: Valitaan toimintakauden 2016 toiminnantarkastajat (2) sekä heidän varatoiminnantarkastajansa. Toiminnantarkastaja käy läpi kauden 2016 toimintakertomuksen sekä tilipäätöksen.
Esitys: Juuso Sikiö ja Noora Mattila, sekä varalle Tomi Pirskanen ja Kari-Antti Kitunen
Päätös: Valittiin Juuso Sikiö ja Noora Mattila, sekä varalle Tomi Pirskanen ja Kari-Antti Kitunen

10. META
Asia: META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille nousseista aiheista.
10.1. Juuso Sikiö toi terveiset Pappisliiton opiskelijatoimikunnasta
10.2. Juuso tarjoutui selvittämään Pietariin suuntautuvan opintomatkan järjestämistä
Päätös: Hyväksyttiin tarjous

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:07

Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Emilia Heikkinen Jan Pohjonen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja