Edunvalvontavastaava

Tähän tulee tietoa niistä tehtävistä, jotka ovat ainejärjestön edunvalvontavastaavan vastuulla.