Edunvalvontavastaava

Fides valvoo läntisen teologian opiskelijoiden etuja vaalimalla hyviä suhteita teologian osastoon ja ylioppilaskuntaan sekä kirjoittamalla kannanottoja pinnalla oleviin aiheisiin.
Edunvalvontavastaava edustaa Fidestä Koulutuksen kehittämisen työryhmässä, Itä-Suomen Yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaostossa sekä tekee tiivistä yhteistyötä
ammattiliittojen kanssa. Edunvalvontavastaava toimii luontevana ja luotettavana yhteyshenkilönä teologian opiskelijoiden koulutukseen tai sosiaalipolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja järjestää ajankohtaisia aiheisiin liittyviä tiedoksiantoja ja teologi-iltoja, joiden painopisteinä mm. opiskelun kehittäminen, opettajakoulutus, yhteiskunnalliset/muut ammatit ja kesätyöhaku. Pyrkii kehittämään ja ylläpitämään suhteita alumneihin ja toimimaan yhteistyössä alumnien kanssa järjestettävissä tapahtumissa.
Fides seuraa valtakunnallista ja paikallista koulutus- ja sosiaalipoliittista kenttää ja ottaa kantaa teologian opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin.

Hallituskaudella 2021 edunvalvontavastaavana toimii Marko Koskelo.